Čakrová jóga

Vydejte se na cestu sebepoznání, léčení a vyladění. 
Čakrová jóga
Cena: 780,- Kč

V tomto 7 dílném semináři si přijdou na své příznivci všech forem jógy, začátečníci i pokročilí jogíni. Pokud máte touhu a chuť zažít skvělé pocity z pohybu, uvolnit se, procítit spojení s fyzickým tělem, duší a otevřít srdce nekonečnému proudu lásky - jste srdečně zváni na tuto cestu sebepoznání, léčení a vyladění. 

Seminář je zaměřený na čakrový energetický systém, mentální těla, duši a fyzické tělo. Techniky vycházejí ze starodávné jogínské tradice kundaliní jógy podle Yogi Bhajana, která shrnuje osm stupňů jógy vedoucí ke znamenitosti a k extázi. Otevřeme srdce vibraci lásky a naladíme duši na její vyšší záměr. 

Na každém z jednotlivých bloků využijeme energii a podporu skupiny a uvedeme do rovnováhy fyzické charakteristiky, psychologické i spirituální vlastnosti související s konkrétní čakrou. 

Každý blok bude obsahovat cviky a jógové sestavy zaměřené k danému tématu, dechové techniky, relaxaci a léčivou meditaci s mantrou. Dozvíte se také praktické informace o energetických a mentálních tělech. Když vše uvedeme do rovnováhy, cítíme se klidní, vyrovnaní, plyneme v radosti a přijímáme život s pokorou a vděčností. Zažijete extrémní uvolnění, klidný stav mysli, svobodu v těle a soulad s universálním bytím. Poznáte svou sílu, konfrontujete limity, posílíte vůli, uvolníte emoce a vyčistíte myšlenky. Vše, co je hluboko v nás projde transformací ohně a vyjde na světlo. 

Kundaliní čakrová jóga stimuluje nervový, hormonální, respirační, trávicí a reprodukční systém. Dodává tělu sílu, pružnost, odolnost, posiluje naši vůli a detoxikuje organismus. Aktivuje životní energii, dává radost do života, vhled i nadhled, navyšuje vědomí a mění staré nefunkční vzorce za nové. Otevřeme se jedinečnému potenciálu, který se skrývá v každém z nás. Procítíte svou vlastní esenci, otevřete srdce a prožijete spojení svého individuálního já s vibrací vesmíru. 

Program

1. čakra  Muladhara = 1. tělo Duše - Kreativita, pokora, srdce nad hlavou

Seskupuje základní elementy - základní instinkty, materiální život, přežití, finanční bezpečí, rozmnožování a tvoření. Základní princip kořenové čakry je zodpovědnost za sebe, za svůj život, osud, zdraví a za své okolí. Prvním tělem je naše duše, je to hlas, který k nám mluví, náš nejlepší přítel, místo uvnitř, které nám přináší mír. To ONO, díky čemuž se cítíme v souladu s vesmírem. 

Duše je propojenost se zdrojovou energií a jakmile se naučíme tu energii cítit a naslouchat našemu vnitřnímu vedení, žijeme ve stavu harmonie, jsme ve flow a v souladu se sebou samými i vším kolem nás. 

V tomto workshopu se také dozvíte co je Sadhana a proč cílíme k praktikování po 40 dní.

Řekneme si také o efektu času léčivých meditací na náš neuro-endokrinní systém a mozek.

2. čakra  Svadhistana = 2. tělo negativní mysl - Poslušnost, propojenost, touha přináležet, ochrana

Je virtuálně základním kamenem našeho vzniku. Je srdcem i duší naší kreativity, udává směr všeho co následuje včetně akcí vyšších spirituálních čaker a je vnímána jako sexuální (pohlavní) čakra. Její sanskrtské jméno charakterizuje její sílu tvořit  - obnovit - dávat - přijímat. Spočívá v ní síla plození, která nás přežije i po smrti. Druhým tělem je negativní mysl, která určuje zda jsme schopni vyhodnotit životní situace, dává nám protektivní sílu a rozlišovací schopnosti. Negativní mysl je první a nejrychlější ze tří mentálních těl. Druhé tělo je místem, kde energie duše začíná nabírat formu. 

V tomto workshopu se dozvíte efekt zaměřeného pohledu očí v závislosti na tom, které meridiány a části mozku se mají stimulovat. 

3. čakra  Manipura  = 3. tělo pozitivní mysl - Pozitivita, rovnost, tvá vůle je má vůle

V lůně matky do nás život vstupoval pupeční šňůrou a tyto první momenty života formovaly základy naší individuální identity. Během života zrajeme, rosteme, měníme se, avšak naše elementární identita zůstává umístěna v místě, kde začala, v pupeční oblasti. Pupek je sídlem 3.čakry, zdrojem naší individuality a osobní síly. Naše třetí tělo je projektivní, pozitivní mysl. Rozsvěcí světlo naší duše a ukazuje jí cestu přes to negativní a všímá si pozitivní podstaty v každé situaci a v každé lidské bytosti. Je centrem naší energie, trávicího ohně a síly vůle. V momentě, kdy je toto centrum síly aktivované, prožíváme spojení k jednomu božskému zdroji  nekonečna. 

V tomto workshopu si také povíme, jaký účinek mají dechové techniky a jak stačí pár minut denně, abychom se zbavili stresu a uvolnili napětí z těla. 

4. čakra  Anaháta  = 4. tělo neutrální mysl - Soucit, integrace, služba

Je místem transformace, je přechodem mezi spodním a horním čakrovým trojůhelníkem. Symbolem 4.čakry je známá šesticípá Davidova hvězda, která je tvořena dvěma překrývajícími se trojůhelníky. Spojuje kvality prvních tří čaker orientovaných na přežití a vyšších spirituálních čaker.

Když se čtvrtá čakra otevře a je nasycena energií ze spoda, obdaří nás hlubokým uznáním a vděčností k druhým lidem. Tím se změní i náš vlastní limitující pohled a perspektiva na sebe sama. Čtvrtá čakra je neutrální mysl jogína. Neutrální mysl nám dává schopnost vidět skrze Máju - iluzi, skrze přelud, kterým se nám manifestuje svět. Další kvalitou čtvrtého těla je láska k sévě - nezištné službě. Je to  činnost, kterou vykonáváme, bez očekávání jakékoli odměny. 

V tomto workshopu se dozvíte více o tom, co jsou mudry a jak souvisí s našimi tělesnými funkcemi, emocemi i myslí. 

5. čakra Višuddhi  = 5. fyzické tělo - Rovnováha, oběť, učení

Nejdůležitějšími orgány které řídí 5.čakra jsou štítná žláza a příštítná tělíska. Štítná žláza produkuje hormony, které regulují rychlost metabolismu, tělesnou teplotu, energii, tělesnou váhu a ženskou plodnost. Souvisí s rétorikou, sebevyjádřením, komunikací s okolním světem.  Když máme silné páté tělo, jsme vyrovnaní a víme jak žít v rovnováze. Abychom udrželi náš život v rovnováze, musíme se podívat na to, jak využíváme svůj čas a energii. Měli bychom usilovat o udržení rovnováhy mezi vším, co děláme, ať už je to množství času, který věnujeme práci, rodině, józe, meditaci, jakékoli jiné aktivitě a pohybu, kolik tekutin a jídla konzumujeme, kolik spíme, relaxujeme, milujeme se,  rozjímáme, společensky žijeme, kolik prostoru máme pro své soukromí.

V tomto workshopu si povíme více o žlázovém systému, který je strážcem našeho zdraví. 

6. čakra Anja  = 6. tělo Aureola - Ochrana, projekce, intuice

Anja je čakrou třetího oka a je sídlem našeho ducha. Řídí hypofýzu, hlavní žlázu endokrinního systému. Ta je spojená s intuicí, protože je více než jakákoliv jiná tělesná část pojítkem mezi myslí a tělem. Hypofýza přenáší myšlenky, nápady a emoce z kůry mozkové a její hormony kontrolují naši náladu, metabolismus i svaly. Nejvýznamnějším aspektem intuice je schopnost vidět z duše namísto z ega. Zaměřujeme se spíše na celistvost svého bytí než na tížívé  obavy o přežití a jiné stavy založené na egu. Šestým tělem je oblouková linie, které říkáme aureola (gloriola). Svatozář je místem mezi fyzickou oblastí a vesmírnou sférou. Šesté tělo se projevuje silnou intuicí a umožňuje nám žít s otevřeným srdcem, činí náš žlázový systém silný, díky čemuž je i silný nervový systém. To nám umožní zvládat stresy života, aniž bychom museli uzavírat srdce.

V tomto workshopu se dozvíte o mysterii šišinky, která je místem spirituálního probuzení a spojení říše myšlenek.  

7. čakra Sahasrara  = 7. tělo Aura - Bezpečí, láska, laskavost

Má konečnou kontrolu nad tělem, myslí a duchem a lze ji aktivovat pouze prostřednictvím mysli. Když je korunní čakra otevřená, můžeme splynout s energií vesmíru a nasměrovat tuto energii k vlastnímu uzdravení. Když je Sahasrara otevřená, máme pocit, že jsme připojeni ke zdroji energie, který je spolehlivý a věčný. Primární emoce, kterou toto spojení způsobuje, je blaženost. Sedmé tělo je naše aura, elektromagnetické pole kolem nás. To vychází z korunní čakry, naší desáté brány, která byla v době našeho narození otevřená a s postupujícím věkem se uzavírá. Otevřenost této čakry nám dává schopnost přebývat uvnitř svého já a cítit bezpečí své duchovní identity. Silná aura nám umožní cítit se v bezpečí a vyrovnaní. Pocit bezpečí nám umožní spojit se se svým srdcem, být milující a laskaví sami k sobě i k ostatním.

V tomto workshopu se dozvíte jak překonat díky meditaci svou analytickou mysl a nežít ve stavu "přežití" ale ve stavu tvoření a kreativity. 

Kdy

Termíny jsou uvedeny v programu workshopu.

Vždy v čase 13:30 - 16:30 hodin.

Kde

Dům jógy, metro Anděl, Ostrovského 11/16, Praha 5, 150 00
Mapa a kontakty

Cena

  • Cena: 780,- Kč
  • Rezervační záloha: 780,- Kč

O lektorovi

Obsah lekce kundalini jógy má danou chronologii. Začíná se naladěním na zlatý řetězec učitelů "Adi mantrou", následuje dechové cvičení nebo rozcvička, konkrétně zaměřená krija - jógová sestava, hluboká relaxace a meditace, která může být s mantrou a mudrou. Semináře jsou obsahově pestřejší, je v nich více jogínských technik, práce s dechem, používají se mudry, drishty, vizualizace.

Více informací

Rezervace

Po rezervaci vám přijde potvrzovací mail, že máte akci rezervovánu (někdy padají maily do spamu, tak prosíme o jeho kontrolu) a platební údaje.  Pokud se Vám nedaří z jakéhokoliv důvodu registrovat do rezervačního systému, většinou je to z toho důvodu, že udáváte uživatelské jméno, které již v systému je. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail a ani jej nenajdete ve spamu, volejte nebo pište na: 

Online rezervace

Tel.:  774 496 206

E-mail:  skoladomujogy@dum-jogy.cz

Podmínky rezervace

Podmínky a pravidla rezervačního systému

v souvislosti s přetrvávající epidemickou situací související s Covid-19 Vás musíme upozornit na následující skutečnosti týkající se ukončování lekcí, kurzů, seminářů, workshopů nebo pobytů. Současná situace sama o sobě, ani ji provázející nouzový stav, nezakládá právní nárok na výpověď dosavadních smluvených závazků ani na odstupovaní od nich.

Klienti si musí být vědomi, že jakékoliv odložení či modifikace plnění ze strany Domu jógy je vyvolané důvody nezávislými na jeho vůli a je nutné je chápat jako vyšší moc. V tomto případě nejsou naplněny zákonné důvody odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy podstatným způsobem (1) ani nároky plynoucí z podstatné změny okolností (2), a to zejména z důvodu, že si klienti byli nastalé situace a případných komplikací z ní vyplývajících vědomi a mohli případné změny rozumně předpokládat.

Dům jógy se všemi dostupnými prostředky pokusí o realizaci všech naplánovaných aktivity v souladu se současnými epidemickými opatřeními tak, aby se jejich realizace blížila co nejvíce původně zamýšleným datům i formám realizace.

(1) § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)
(2) § 1765 a násl. o.z.

Mohlo by vás také zajímat

Články a zajímavosti nejen o józe

MaMi jóga – cvičení maminek s miminkem

Narodilo se vám miminko? Asi jste záhy zjistila, že porodem nic nekončí, ale ...  Více

Já a RYT 200

Jste lektorem jógy a váháte, zda investovat do Vašeho dalšího vzdělání a ...  Více

12 důvodů proč se hýbat

Možná jste slyšeli o tom, že nám v hlavě – mimo jiné - zůstal i ...  Více

Jsme hrdým členem ČKF

Jsme hrdým členem ČKF

Jsme na Facebooku

S radostí vás přivítáme mezi našimi fanoušky. Dozvíte se nejen o našich akcích a novinách, ale také různé zajímavosti ze světa jógy.

Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takotého však nenajdete.

Siddharta Gautama

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace |  Odhlásit se z odběru e-mailů