Instructors

All instructors have an accredited education, they have briefly told you something about themselves in their profiles, and from these profiles you can get directly to the reservation system, where you will see the lessons of the selected lecturer in all studies.
Agáta Kouřilová

Agáta Kouřilová

Browse my lessons

Daniela Zálešáková

Daniela Zálešáková

My classes are made for you if want to improve your yoga skills, to gain deeper understanding of your body and want to know how single asana works. My favourite style in teaching is Vinyasa Yoga. I love its flow, the possibility to stretch and strengthen the body. There is freedom in Vinyasa to build each class differently according to what we would like to work on.

I can lead quite challenging classes but also very nice and smooth ones so you can also find me teaching classes for healthy back. The most important thing is always the breath, correct positions and the feeling of your own body.

Browse my lessons

Denisa Bourová (Pichalová)

Denisa Bourová (Pichalová)

My classes are led in a dynamic rhythm. You can see your body changing and your boundaries pushing further physically and mentaly too. To commance with the class we observe a breath first to clear mind. To awaken a body we practise sun salutations and then asanas. To deepen the practice we stay in yoga postures longer and breathe thoroughly in each of them. To find the flow we observe our breathing rhythm and every inhale and exhale is followed by movement.

More about me

I practise yoga for 4 years and it has been tranforming my body and my mind since. It is a great journex where I am discovering myself. I learn how to listen to my breath and its rhythm, to go through my body and its needs and to calm my mind. I observe how these three aspects connect and I want to help you to find yourself too while you enjoy your
journey.

Browse my lessons

Dita Šindlerová

Dita Šindlerová

Browse my lessons

Ivana Hájková

Ivana Hájková

As a mother of three, I recommend staying active during pregnancy. Exercise will give you energy, release tension and strengthen stressed areas. You will learn to breathe and tune in to your baby. Generally, many of the poses you perform are similar to those performed in regular vinyasa class, they'll just be modified for your safety. For those who have been practicing for some time, chaturanga is no longer a bad word and a headstand no longer scares them. In addition, if you want to learn headstands, splits or just work on your flexibility, then you have made the right choice. Not suitable for beginners.

Browse my lessons

Jana Kapičková

Jana Kapičková

I teach online yoga for healthy back and online core yoga lessons in Dum jogy. For both lessons I base myself on Integral yoga principals.

In healthy back lessons I focus on breath, fluent sequences, non-dynamic asanas and diagonal, torsed and inclined positions. I usually start with salutation of cat (or other) to warm up the spine. The lesson covers whole back, but some classes are focused on a special parts.

More about me

 

We can also practice some jin joga and therapeutic asanas.

  •  1st monday in the month: lower back and hips
  •  2nd monday in the month: upper back, shoulders and chest
  •  3rd monday in the month: whole back I.
  •  4th monday in the month: whole back II.

The “core” is part of our muscular sytem limited by diaphragm, abdominal and oblique muscles, paraspinal and gluteal muscles, pelvic floor and hip girdle. Deep core muscles are part of the system and is critical for the spine and the whole body when considering posture and whole-body movement. Core yoga involves dynamic and static positions. I work with sacral and navel chacras and practice fire breath exercises during the class. These classes are more physical and mental workout than meditative ones.

All classes end by 5-10 min relaxations.

 

My experience

 

When I started to practice yoga as former gymnast many years ago, I tended to choose more physical styles as power yoga, Bikram yoga or Asthanga.

I discovered Integral yoga of Darmachari Swami Maitreyananda in 2013. It is flexible method of yoga based on classical yoga styles and on Integral yoga of Sri Aurobindo. The idea of integral yoga is an even approach to the mental, emotional and physical level of human body. Swami Maitreyananda accommodated the method to everyday needs of European society through its therapeutic focus, focus on spine and especially on heart chacra Anahata (Anahata opening dissolves the stress). The sequences are composed of contra postures and yoga namascars (salutations) and they are developed in many variants by torsions, inclinations, diagonals and asymmetries.

Proper breath and breathing methods, longer endurance in asanas, fluent changing of positions, music accompaniment and meditations are common parts of all classes.

Classes are good for all levels. You don’t need to be technically perfect, more important is to feel comfortable.

Browse my lessons

Katarína Kulhavá

Katarína Kulhavá

Browse my lessons

Kateřina Bělohlávková

Kateřina Bělohlávková

Every lesson begins with calming down and harmonizing the breath that will prepare us for the whole practice. Gradually, we will go through the stretching practise after what we will reach dynamic area where we will stretch the body and strengthen the muscles but we will never miss the final relaxation. My lessons are dynamic, but my clients have always the opportunity to practice as they want and can. Yoga practise is not a competition :)

More about me

I fell in love with yoga few years ago and I started to enjoy this spiritual direction that can improve life in all aspects if you give it a chance and space. I started with dynamic forms like poweryoga, vinyasa and ashtanga, to which I still like to return to and I am improving my skills. Over time, however, I have found that there is a need to calm down the body and také care about connective issues, bones, that is why I am also increasingly interested in yin yoga and softer styles.

2019 – Master training of Poweryoga (Poweryoga academy with Václav Krejčík and Katarina Mikulandová)

2018 - Asana Clinic / The Art of Yoga Touch (Ananda Ashtanga Yoga Shala with Ladislav Pokorny)

2018 - Jin Yoga Teacher Training Course for Yoga Teachers (School of Karma Yoga with Veronika Carmanova)

2017/2018 - 200h Teacher training of Hatha Yoga accredited by MŠMT and Yoga Alliance RYT (School of Karma Yoga with Veronika Carmanova)

No matter how I feel, whenever I unfold my yogamat and focus on myself, my breath and I gradually stretch my body, I feel like I am reborn. I like to pass on this essence to my clients and see their progress. Passing on something that you enjoy to people is the most meaningful thing you can do in your life.

Browse my lessons

Kateřina Hourová

Kateřina Hourová

My lesson always starts with a short relax session, I continue with preparatory movement, salutations through asanas to the final relax session and calming down. I incorporate simple positions so the client can later feel comfortably in more difficult positions. The lesson can´t be lead completely in English but I speak fluently and I am happy to help you with basic terms of the positions and its explanation. The lessons are restfull and are suitable also for begginers.

Browse my lessons

Kristína Jakubíková

Kristína Jakubíková

Browse my lessons

Kristína Korecová

Kristína Korecová

Browse my lessons

Kristýna Mikšovská

Kristýna Mikšovská

Jóga si mě získala díky své komplexnosti a rozmanitosti, kdy je vidět, že si opravdu každý přijde na své. Proto na lekcích podporuji klienty v tom, aby se zaměřili opravdu jen sami na sebe, na své aktuální rozpoložení a možnosti. Na tyto dva aspekty cílím i ve svých lekcích, v dynamičtějších především na rozmanitost a při relaxacích na komplexnost. Zpevnit, protáhnout a uvolnit, to potřebuje nejen naše tělo, ale i naše mysl. S radostí pak sleduji klienty, jak se s časem posouvají ve své praxi dále. V józe nejraději kombinuji dynamické a jemnější lekce tak, abychom dosáhli vyváženosti. 

More about me

Jóga si mě našla před sedmi lety, kdy jsem po dlouhé době skončila s tenisem a dalšími sporty, které mne nenaplňovaly, cítila jsem se v zajetí hry, kde je cílem se neustále porovnávat s ostatními a soutěžit. 

 

S jógou je to jiné, dává mi svobodu vědomě prožívat přítomný okamžik. Je na každém z nás, kam a zda se chceme posouvat. Každý den je jiný a s každou praxí cítím, že se rozvíjím jak fyzicky, tak psychicky. Na józe mě taky baví to, že spojuje. Nejen, že vytváří nová přátelství, ale díky ní konečně nacházíme spojení se svým tělem a nalézáme limity naší mysli, které nám pomáhá zpracovat a časem opustit. Je to taková cesta poznání sebe sama. 

 

Co chci klientům předat? Hlavně to, co v daný moment potřebují a energii, která jim vydrží minimálně až do další lekce. :)

 

Jsem vcelku praktická a mám ráda, když nám to co děláme přináší nejen potěšení, ale i užitek. Pohyb obecně nasytí naše tělo endorfiny a na nějaký čas uspokojí psychiku, ale jednostranné sporty mnohdy přetíží naše tělo, které se pak dožaduje uvolnění a komplexnějšího přístupu - jóga nabízí obojí.

Browse my lessons

Linda Donáthová

Linda Donáthová

My yoga classes invite you to quiet stillness and relaxation as you enjoy your evening in the middle of the week. They are intended specifically for those who are interested in a gentle way of practising. Classes are influenced by traditional approach to yoga and incorporate simple flowing sequences to warm up the body, yoga postures, breath work and each of them starts and ends with guided relaxation. Come and experience your own yoga practice.

Browse my lessons

Martina Benešová

Martina Benešová

I am certified yoga teacher teaching mostly aerial yoga. Every week I prepare different class, so that you can try within time as many poses as possible. Aerial yoga has wide range of options, yoga poses can be easier or even more advanced than on the ground. The most important thing is, that it is great fun and I hope that everyone can enjoy my classes.

My classes are quite dynamic and not really easy, however I give options of the exercises and poses for beginners and advanced if necessary. You are welcome to rest whenewer you feel to do so and ask whatever you need to be explained more. Every group is really different every week, so I am trying to adjust the level of the lesson to the current condition of participants. I like when the mood during the class is positive, and that everyone can forget everyday problems for at least 60 minutes a week.

I am totally able to teach whole class in English, however it depends how many foreigners are present. I am mostly translating whatever I feel is necessary according to the level of the participant(s).

Browse my lessons

Martina Korálová

Martina Korálová

For our English speaking students I offer English translation during my classes. Although the class is generally in Czech language, I make sure none of my foreign students are lost and can easily follow all the yoga postures.

Browse my lessons

Martina Rysová

Martina Rysová

Browse my lessons

Monika Rebcová

Monika Rebcová

Browse my lessons

Nela Jurková

Nela Jurková

Své klienty vedu k vědomému pohybu, učíme se pracovat se svým tělem a díky tomu i se svou myslí. Lekci vždy začínáme pranajámou, protože jen díky správné technice dechu můžeme praxi posunout hlouběji. Mé sestavy zahrnují prvky ashtanga, hatha a power jógy. Mým cílem je znovu objevení vaší pružnosti těla i mysli. Během lekce zavřeme oči, otevřeme srdce a zapomeneme na realitu.

More about me

Dalo by se říct, že jógu praktikuji už od dětského věku, kdy jsem v knihovně vyhledávala knihy o Buddhismu místo toho, abych četla povinnou četbu. Co se ásánové praxe týče, jsem ji vyhledala asi před 5ti lety. A najednou to vše zapadlo do sebe. Cesta byla zahájena a kurz HathaYoga Alliance RYT 200 zahájil mou dráhu lektora. Však tím to neskončilo, naopak. Neustále se vzdělávám v oblasti zdravého pohybu, rozvoje ásan,  techniky dýchání. A díky vám se stále rozvíjím nejen na podložce, ale i mimo ni. a jiné

 

Miluji být lektorem i učencem. Nikdy to neskončí, je stále kam pokračovat, je stále co prohlubovat. Miluji tu rozmanitost, kdy je každá lekce i každá praxe jiná.  

Miluji cestu, kam mě jóga nese. Ásanová praxe je samozřejmě důležitá, ale cesta k samadhi je tak rozmanitá a zajímavá.

Browse my lessons

Renáta Goryszewská

Renáta Goryszewská

Browse my lessons

Sandra Laurencová

Sandra Laurencová

Browse my lessons

Šárka Furda

Šárka Furda

Many years ago I tried my first yoga class purely out of curiosity. From that day onwards, I was hooked. Yoga has accompanied me through multiple postings in Asia, the Middle East and Europe, and carried me through two pregnancies while curing my back problems. At the same time, it brought many lovely human beings into my life.

Through asanas I discovered the more subtle aspects of yoga – humbleness, empathy, concentration and breath work. I don’t like being put into any yoga style box, but if I had to choose the style closest to my heart, it would be Vinyasa Flow for its elegance and variability.

I also teach Chakra yoga balancing classes and Yin Yoga classes.

I love working with different age groups, from teens to seniors.

My focus is to combine the individual needs of clients with the specific dynamics of the group. Sharing time and space with others makes it even more special.

Browse my lessons

Tereza Kalinová

Tereza Kalinová

Usedáme do zkříženého sedu, zavíráme oči a s dalším nádechem se ocitáme mimo ruch města, jsme jen sami se sebou. Své lekce vždy začínám zklidněním a jednoduchými dechovými technikami, pro zklidnění. Podle typu lekce se poté můžete těšit na pozice vycházející z hatha jógy, které se střídají v různě náročném tempu. Někdy je lekce pomalejší, více protahovací, jindy více posilovací. Velkou pozornost věnuji stabilizačnímu systému a správnému zapojení středu, abychom zachovali správné držení těla. Každá lekce je jiná, uzpůsobená podle konkrétnějších potřeb skupiny. Na konci lekce se můžete těšit na uvolňující relaxaci a s posledním výdechem rozezníme sál posvátnou mantrou OM.

More about me

Jóga byla zprvu pouze alternativa k běhání a posilování. Postupně jsem zjistila, že to není jen cvičení. Když jsem viděla, jak mi pomáhá fyzicky i psychicky, cítila jsem potřebu předávat její pozitivní účinky dál. Prošla jsem téměř roční školou jógy, která mi obrátila život vzhůru nohama a dále se pro Vás vzdělávám na tématických kurzech, abych v hodinách předala jen to nejlepší.

Absolvované vzdělání:

  • RYT 200h Vinyasa Training, Mysore, Indie
  • učitelský kurz jógy
  • ashtanga pro učitele
  • kurz asistence v pozicích
  • nástavbové studium jin jógy
  • workshopy záklony, stabilizační systém a jiné

 

Nejvíce mě zajímá, jak jógu předat mezi co nejvíce z vás tak, aby si udržela vaši pozornost a stala se součástí nejen té jedné lekce během týdne, ale i vašeho běžného dne a života. Moc bych si přála, aby nás všechny jóga naučila větší ohleduplnosti, radosti a také trpělivosti. Věřím, že vám tyto změny pomohou k lepšímu, stejně jako se to stalo mě. Lektorování lekcí neberu jako samozřejmost, ale jako příležitost, kterou dělám s radostí.

 

Sportu a zdravému životnímu stylu se věnuji od rané puberty, kdy jsem šla proti proudu svých vrstevníků. Dnes jsem za to vděčná. Jóga přišla na řadu až v čase, kdy už jsem ji opravdu potřebovala. Nejprve se jednalo jen o takový doplněk, trochu i módní trend. Až přišla chvíle, kdy jsem potřebovala najít nejen fyzickou, ale i psychickou podporu. Jóga mě naučila koncentraci, naučila mě mít ráda sama sebe takovou, jaká jsem a naučila mě být ohleduplná, sama k sobě, ke svému tělu i k ostatním. Najednou už to nebylo obyčejné cvičení, ale životní styl. Z holky, která nedokázala chvíli sedět, zastavit se a emočně vypnout, se stala žena, která dokáže hodinu sedět, meditovat, zpívat mantry a je šťastná, upřímně. Atmosféra na lekcích je jedinečná a nikde jinde ji nenajde. Dodává mi to energii, která rozhodně není krátkodobá.

Browse my lessons

Veronika Brožová

Veronika Brožová

Browse my lessons

Veronika Cieslarová

Veronika Cieslarová

I lead Pilates, Core Yoga, Yoga for begginers and "Mom and Baby" lessons. Despite the diversity of these lessons, they all have something in common: stretching the whole body, spine articulation (to increase spine flexibility) and strengthening the core. I try to make all clients feel good at the lesson, learn to perceive their body and decide for themselves what movement is suitable for them. I offer different levels of difficulty so that a beginner and a more experienced client can exercise well. Pilates lessons are more dynamic with me, but there is always focus on deep breathing and relaxation.
I can give you basic instruction and correction in English but it is quite difficult for me to speak both languages during one lesson. So don´t hesitate to ask me if you need more detailed explanation.
 
I have been involved in fitness since I was a kid, after seven years as an aerobics instructor, I finally found myself in yoga and pilates. I understood my body, learned how to effectively strengthen the deep muscles - core and straightened my spine. As the mother of a one-year-old son, yoga and pilates help me to recharge the batteries and relax at the same time.

I have tested the motto of Pilates on my body: "After 10 lessons you will feel better, after 20 lessons you will look better and after 30 lessons you will have a new body." and I love to share my knowledge and practice with my clients :) I like to see the "aha effect" for clients - finding out how to exercise properly to make the body stronger and their back is not in pain any more. 

Browse my lessons

Follow us on Facebooku

We are glad to welcome you among our fans. You will learn not only about our events and newspapers, but also various attractions from the world of yoga.

Copyright © Dům jógy   |  Personal Data Processing Information  |  Terms and conditions of the booking system  |  The Operating Rules of Dům jógy Studios