Dear clients, due to the extensive renovation of Studio Anděl, the entire ground floor will be closed from 2:30 PM on June 29th until the evening of September 1st. More

Hatha Yoga

…for subtle muscles and balanced mind...
Hatha Yoga

Book a lesson

Studio Anděl Studio Chodov Studio Vinohrady

How do we practice

The class starts with relaxation and warm-up exercises to get your body ready for asana practice. The focus stays with breath, correct practice and time spent in every asana. Short breaks in between the positions allow you to calm down, let the asana subside and increase its effect. Every class finishes with relaxation.

Who is it for

Hatha Yoga is suitable almost for everyone, there is no age restriction. Every student practices according to his own condition. Should you have some problems related to your health it’s important that you inform the teacher in advance.

More about "Hatha Yoga"

Hathajóga je jógou těla - je to tedy vlastně jakékoliv cvičení jógy, ale zpravidla se tímto názvem označují lekce tzv. klasické jógy. Jde o systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Je známá pod názvem Radža jóga (královská jóga, pevná vůle a sebekázeň), kterou založil Swatmarama Yogin, indický jogín a mudrc z 15. století, a je také původním autorem spisu "Hatha Yoga Pradipika". Cílem Hathajógy je očista těla a ducha podle těch samých principů, které popisuje Pataňdžali ve svých Jóga sútrách v 2 st.př.n.l. Hathajóga je součástí filosofie jógy, jejíž podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman), které vede k osvícení (mókša).

Hlavním důvodem k praktikování Hathajógy na Západě je zlepšení mentálního a fyzického zdraví, ale jóga v sobě zahrnuje filozofický přístup, který daleko přesahuje to, co si lidé pod tímto pojmem představují.

Za soustavou cvičení a dechových technik se schovává hluboký postoj a pohled na život, který podporuje adaptabilitu tělesného i psychického prožívaní. Kromě toho, že jóga zvyšuje ohebnost a pružnost těla, nabízí také možnosti, jak snížit stres a zvýšit kontrolu nad vlastními tělesnými funkcemi. Zvyšuje odolnost proti nemocem. Slovo jóga pochází ze sanskrtského kořene yui, což znamená spojit nebo sjednotit. Jde o sjednocení pohledu na svět, stravování a cvičení.

Moderní výzkumy vlivu jogínských cvičení ukazují, že napínání a uvolňování velkých skupin svalů v lekcích jógy stimuluje vylučování neurotransmiterů v mozku, které vedou k pocitu uvolnění a jasné mysli.

Hathajóga je tělovýchovným systémem s jasně vyhraněnými vztahy k tělu i lidské psychice. Její cvičení reguluje dýchání, vede k masáži vnitřních orgánů, povzbuzuje látkovou výměnu, žlázy s vnitřní sekrecí, uvolňuje klouby a páteř. Ztuhlé klouby, napjaté svaly a pokřivená páteř - tyto překážky podle orientálních představ způsobují, že životní energie se blokuje a stagnuje. V moderním pojetí se zdá, že klouby a úpony svalů jsou velmi bohatě nervově zásobená místa a při jejich ztuhlosti či zbytečném napětí vzniká chronické podráždění, byť často podprahové, které vede ke změnám v psychickém ladění.

Navíc ztuhlé svaly a nadbytek tukové tkáně moderního člověka výrazně zhoršují látkovou výměnu. Ne nadarmo se říká, že pružnost znamená mládí. Uvolněné klouby a pružné svaly jsou tedy nejen podmínkou optimální pohyblivosti, ale vedou k celkovému zdraví a pozitivnímu ladění psychiky.

Hathajóga upřednostňuje pomalé pohyby, plynulost a výdrž v pozicích. Člověk se po cvičení ásan cítí osvěžený a uvolněný. Cvičení hathajógy stojí v protipólu dynamických aerobních cvičení, jako je běh, plavání, gymnastika, sportovní hry. Při aerobních cvičeních se výrazně zvyšuje spotřeba kyslíku, srdce a celý cévní systém, plíce a rozvíjí se příčně pruhované svalstvo.

Samotná jógová cvičení vedou ke zvýšenému tonu parasympatického vegetativního systému. Jejich vliv je hlavně preventivně protistresový. To, co v současné době totiž nejvíce potřebujeme, je vyvážit a harmonizovat - vyvážit naše těla, posílit i protáhnou naše svaly, potřebujeme najít rovnováhu mezi statickým a dynamickým tělesným pohybem, mezi duchovní a fyzickou povahou našeho bytí.

To všechno nám jóga může zprostředkovat, její účinky jdou daleko za hranice našich fyzických těl a daleko za možnosti intelektuálního poznání - skutečným cílem jógy je totiž jednoduchá věc - trvalé štěstí :-)

„Poznáním duše člověk získá osvobození - štěstí. Takovéto poznání není možné bez Jógy." Skanda purána

Book a lesson

Studio Anděl Studio Chodov Studio Vinohrady

Terms of use of cards, benefits and vouchers of our partners

MultiSport card userBenefity a.s.Benefit PlusGallery BetaFlexipass SodexoUnišek, CadhocTicket benefits

Copyright © Dům jógy   |  Personal Data Processing Information  |  Terms and conditions of the booking system  |  The Operating Rules of Dům jógy Studios