Provozní řád Domu jógy

I. Provozovatel

Provozovatelem Domu jógy je společnost Jóga Anděl s.r.o., V lipkách 768/49, 15400 Praha 5, tel: 608636877, email andel@dum.jogy.cz, IČ 24212075, Podnikatel zapsán v živ. rejstř. Praha, čj.ZIV/U4784/2012Obu.

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo studia: Dům jógy Anděl, Ostrovského 11/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
www.dum-jogy.cz

Řádná provozní doba studia: 07.00 - 22.00, dle platného aktuálního rozvrhu hodin

 • Vytápění ÚT s regulovanou teplotou 18°-22°C
 • Větrání - křídlová okna, vzduchotechnika
 • Osvětlení – denní, zářivkové
 • Podlahy plovoucí laminátová podlaha, textilní koberec, dlažba
 • Další místnosti: - šatny 2x, WC 4x, umývárna a sprcha 2x, cvičební sály 3x

III. Provozní podmínky

 • Studio je určeno ke cvičení jógy a z této základní aktivity odvozených cvičení – zdravotní cvičení, pilates atd.
 • Studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici a musí být dodržován. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení.
 • Ve studiu je k obsluze klientů recepce, u které je potřeba nahlásit, na jaké cvičení klient jde.
 • Vstup do sálů je povolen pouze v ponožkách nebo naboso ve vhodném cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení. K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží výhradně šatny. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny není dovoleno.
 • V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových či plechových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán. 
 • Klienti se ve studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení, tzn. že je nutné mít vypnutý mobilní telefon a jiná rušivá zařízení, nepovídat si s kamarádkou, nevyřizovat sms atd.
 • Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v šatních skříňkách k tomu určených.
 • Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem.
 • Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorkou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

IV. Pravidla chování ve studiu

 • Po ukončení hodiny – lekce je klient povinen dbát pokynů lektorky a zejména uklidit cvičební pomůcky na určené místo.
 • Zdržovat se ve studiu bezdůvodně není dovoleno.
 • Klient nesmí vstupovat do technického zázemí studia.
 • Klienti užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele studia.

V. První pomoc a hygiena provozu

 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 • Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují.

VI. Závěrečná ustanovení

 • V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. dubna 2012

Vzhledem k aktuální situaci není do studia povolen vstup klientům, kteří jsou nachlazení nebo mají nějakou virózu nebo jsou jinak nemocní. Je důležité, aby se u nás klienti cítili v bezpečí před virovými infekcemi.

Provozovatel Jóga Anděl s.r.o.

Podmínky uplatnění kartiček, benefitů a poukázek našich partnerů

Karty MultiSportBenefity a.s.Benefit PlusGallery BetaFlexipass SodexoUnišek, CadhocTicket benefitsSpolupracujeme

Novinky

Články a zajímavosti nejen o józe

Jóga na hlavu postavená

Když je něco na hlavu postavené, nebo vzhůru nohama, obvykle to vyjadřuje ...  Více

Téma měsíce: Jak si užíváte Šavásanu vy?

To je nuda! Svědí mě nos. Chci se podrbat. Ale všichni tu vytuhli…, kašlu ...  Více

Jóga je skvělá i pro chlapy v letech

... rozhovor s Richardem Holickým ...  Více

Nejsme našimi těly, našimi majetky, ani našimi kariérami. Jsme božskou láskou, a ta je nekonečná.

Dr. Wayne Dyer

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace