Vážení klienti, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce Studia Anděl bude od 29. června 14:30 do večera 1. září uzavřeno celé přízemí. Více informací

Provozní řád Domu jógy

I. Provozovatel

Provozovatelem Domu jógy je společnost Jóga Anděl s.r.o., V lipkách 768/49, 15400 Praha 5, tel: 608636877, email andel@dum.jogy.cz, IČ 24212075, Podnikatel zapsán v živ. rejstř. Praha, čj.ZIV/U4784/2012Obu.

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo studia: Dům jógy Anděl, Ostrovského 11/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
www.dum-jogy.cz

Řádná provozní doba studia: 07.00 - 22.00, dle platného aktuálního rozvrhu hodin

 • Vytápění ÚT s regulovanou teplotou 18°-22°C
 • Větrání - křídlová okna, vzduchotechnika
 • Osvětlení – denní, zářivkové
 • Podlahy plovoucí laminátová podlaha, textilní koberec, dlažba
 • Další místnosti: - šatny 2x, WC 4x, umývárna a sprcha 2x, cvičební sály 3x

III. Provozní podmínky

 • Studio je určeno ke cvičení jógy a z této základní aktivity odvozených cvičení – zdravotní cvičení, pilates atd.
 • Studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici a musí být dodržován. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení.
 • Ve studiu je k obsluze klientů recepce, u které je potřeba nahlásit, na jaké cvičení klient jde.
 • Vstup do sálů je povolen pouze v ponožkách nebo naboso ve vhodném cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení. K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží výhradně šatny. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny není dovoleno.
 • V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových či plechových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán. 
 • Klienti se ve studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení, tzn. že je nutné mít vypnutý mobilní telefon a jiná rušivá zařízení, nepovídat si s kamarádkou, nevyřizovat sms atd.
 • Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v šatních skříňkách k tomu určených.
 • Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem.
 • Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorkou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

IV. Pravidla chování ve studiu

 • Po ukončení hodiny – lekce je klient povinen dbát pokynů lektorky a zejména uklidit cvičební pomůcky na určené místo.
 • Zdržovat se ve studiu bezdůvodně není dovoleno.
 • Klient nesmí vstupovat do technického zázemí studia.
 • Klienti užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele studia.

V. První pomoc a hygiena provozu

 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 • Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují.

VI. Závěrečná ustanovení

 • V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. dubna 2012

Vzhledem k aktuální situaci není do studia povolen vstup klientům, kteří jsou nachlazení nebo mají nějakou virózu nebo jsou jinak nemocní. Je důležité, aby se u nás klienti cítili v bezpečí před virovými infekcemi.

Provozovatel Jóga Anděl s.r.o.

Podmínky uplatnění kartiček, benefitů a poukázek našich partnerů

Karty MultiSportBenefity a.s.Benefit PlusGallery BetaFlexipass SodexoUnišek, CadhocTicket benefitsSpolupracujeme

Novinky

Články a zajímavosti nejen o józe

Jóga a stres

Stres je slovo, které před lety vstoupilo do našeho každodenního slovníku a ...  Více

Jóga na hlavu postavená

Když je něco na hlavu postavené, nebo vzhůru nohama, obvykle to vyjadřuje ...  Více

Nebojte se záskoků

Je tomu 19 let, kdy mě kamarádka vzala poprvé na powerjógu. Dlouho jsem ...  Více

Nejsme našimi těly, našimi majetky, ani našimi kariérami. Jsme božskou láskou, a ta je nekonečná.

Dr. Wayne Dyer

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace