Vážení klienti, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce Studia Anděl bude od 29. června 14:30 do večera 1. září uzavřeno celé přízemí. Více informací

Meditační jóga

Pro zklidnění mysli a prohloubení vědomí.

Dosáhnout meditačního stavu není jen tak. Tato cesta může být dlouhá, trnitá a v momentě, kdy se vám jednou poštěstí, neznamená to, že už to půjde vždycky. Nechat fyzické tělo v absolutní pasivitě a přitom nepřemýšlet, může být v dnešním uspěchaném světě velká výzva, proto je lepší využít postupné zklidňující techniky, které nás k meditaci postupně přivádí.

Rezervace - Anděl

Pro koho je lekce Meditační jóga určena?

Lekce je určena pro všechny, kteří potřebují zpomalit, vypnout hlavu a naučit se postupně relaxovat a snad i meditovat.

Meditace pomáhá zklidnit nervový systém, zpomalit frekvenci mozkových vln, snížit krevní tlak a prohloubit dech, což má pozitivní vliv na ozdravení těla.

Dále pak pomáhá vyprázdnit vědomí a postupně se dopracovat až k podvědomí, kde lze pozorovat a měnit zajeté mechanismy naší mysli, které nás ovlivňují v běžném životě.

Jak lekce Meditační jóga probíhá?

Na začátku lekce proběhne jemné protažení celého těla, kdy se uvolní napjaté svaly po celém dni, tak aby se naše těla v meditaci opravdu uvolnili a nebránili mentálnímu prožitku. Meditace probíhá vždy v pohodlné pozici a to buď vsedě jako třeba sed zkřížený nebo sed diamantový nebo vleže v pozici mrtvoly, pro zklidnění se pak využívají zpočátku dechové techniky a celkové uvědomění si dechu samotného.

V každé hodině pak následuje jedna z relaxačních technik. Takovou technikou je například vedená meditace, vizualizace či manifestace, kdy lektor mluveným slovem dává jasné instrukce, kam směřovat naši mysl. Další techniky se kterými se můžete setkat jsou techniky mindfulness neboli techniky všímavosti, popřípadě i meditace konkrétních buddhistických mnichů.

Kontraindikace

Meditace nejsou všeobecně vhodné pro osoby trpící psychickými problémy, proto pokud se mezi ně řadíte, vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem, meditace nejsou náhražkou terapie.

Pokud jste nemocní, vždy zvažte, zda vydržíte být hodinu v klidu bez kašlání, smrkání apod. Při těchto typech onemocnění si meditaci neužijete ani vy, ani ostatní klienti v sále.

Zároveň v případě neurologických potíží, informujte lektora.

Podobné lekce

Pokud je zklidnění mysli to, co hledáte, můžete vyzkoušet i lekci Relaxační jóga, která je více než na fyzično zaměřena na hledání vnitřního ticha.

Za zkoušku rozhodně stojí i lekce Jin jógy, kde se meditace spojuje s protahováním a dlouhými výdržemi v pozicích.

Co na sebe?

U meditace více než kdy jindy platí pohodlí! Lekce probíhá ve velmi pomalém tempu a její velká část dokonce úplně bez pohybu, proto myslete především na udržení tělesné teploty.

Rozhodně se nebojte na lekci přinést teplé ponožky, mikiny, tepláky a klidně i svoji deku, pokud si nechcete půjčovat deky připravené ve studiu.

Oblečení zároveň vybírejte tak, aby vás nikde neškrtilo, nesvědilo a nezavazelo.

Podložku i veškeré pomůcky na vypodložení vám budou k dispozici k zapůjčení ve studiích.

Více o meditaci

Jóga není pouze fyzické cvičení, její nedílnou součástí je zároveň i práce s vědomím. K tomu nám slouží nejrůznější relaxační, dechové či meditační techniky, které vyžadují čas a dlouhodobou praxi, abychom si je správně osvojili.

Meditace se v dnešní době stává stále populárnější a to z očividného důvodu uspěchaného životního stylu, kdy podnětů pro naše vědomí je tolik, že se často cítíme přehlceni informacemi. Umění ztišit myšlenky a vtáhnout pozornost směrem dovnitř do našeho těla, nám může pomoci v každodenním životě například zvládat stresové situace, zachovat klidnou mysl a reagovat s odstupem.

Jaké rozlišujeme relaxační techniky?

Jak už jsme zmínili výše, než se člověk pustí do meditací, je potřeba zvládnout několik kroků. Dechové techniky jsou jedním ze základním kamenů a patří na začátek každé lekce či meditace.

Ale dalším takovým krokem a pomocnou hůlkou mohou být právě relaxační techniky. Relaxační techniky jsou jemnější a mnohem snadnější formou meditace, kdy na místo toho, abychom nemysleli na nic, tak naši pozornost stáčíme konkrétním směrem.

Zde můžeme rozlišovat několik typů relaxačních technik a to:

  • Vedená meditace - technika, kdy lektor slovem navádí klienty k jasným představám. Často se zde využívá přírodních elementů jako třeba koupání se ve vodopádu, pozorování západu Slunce, pálení starostí v ohni apod.
  • Vizualizace - velmi podobná technika jako vedená meditace, pouze se zde nechává mnohem větší prostor pro individuální představu. Lektor zadává téma a nechává klienty, aby si sami prošli celým procesem.
  • Manifestace - technika, u které si klient představuje své cíle, vize, přání a snaží se je převést do přítomného okamžiku
  • Vdechování slov - praktika, u které lektor vždy řekne slovo či celou frázi, kterou klient nasává při nádechu do svého těla.

Určitě by se dalo najít spoustu dalších relaxačních technik, zde zůstaneme u výčtu pouze těch nejčastějších.

Mindfullness

Dalo by se říct, že další z předstupňů meditace je právě mindfullness. Mindfullness je v dnešní době velmi skloňované slovo, ale pojďme se podívat, co přesně znamená.

Minfullness bychom do češtiny mohli přeložit jako všímavost. Jedná se o techniky, které nás mají přivést k pozornosti k přítomnému okamžiku. V době, kdy máme neustále po ruce telefon s internetem nabitými informacemi, hudbou nebo podcasty, má naše mysl neustále tendenci někam utíkat. Jedeme v tramvaji, ale nevnímáme cestu, jíme, ale u toho čteme, jdeme na procházku, ale u toho posloucháme podcast ve sluchátkách. Mindfullness se snaží tyto “zlozvyky” odbourat a donutit nás všemi smysly vnímat, co se děje právě teď a tady. Z toho poté plyne například termín vědomé jezení, kdy se snažíme uvědomovat si každou barvu na talíři, chuť, vůni nebo vědomá chůze, kdy vnímáme všechny zvuky, teplotu, pocity na chodidlech apod.

To všechno má za cíl zklidnit a ztišit naší mysl, aby byla schopná se koncentrovat právě teď a tady, což má dlouhodobě pozitivní vliv na zvládání stresových situací a zároveň nás postupně učí přicházet k meditaci, kdy už není potřeba myslet na nic a i smysly postupně utichnou.

Články a zajímavosti nejen o józe

„Meditace musí být i zábava“, říká nový lektor aktivních meditací v Domě jógy, Martin Schovánek Danes

Myslíte si, že meditace jsou otrava? Že je to příliš obtížné, nudné a ...  Více

Téma měsíce: Jak si užíváte Šavásanu vy?

To je nuda! Svědí mě nos. Chci se podrbat. Ale všichni tu vytuhli…, kašlu ...  Více

Aerojóga očima lékařky

Všichni jistě známe bolest zad. Aby ne, postihuje asi 1/3 naší populace. ...  Více

Jóga, sýr a víno se s věkem zlepšují

Kevin Durkin

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace