Smluvní podmínky

Platí pro kurzy, workshopy, školení a semináře

Přihlašování a platba

 1. Přihláška k účasti na kurzu, semináři, workshopu, školení i pobytu (dále jen akci) se podává formou online formuláře umístěného na našich webových stránkách.
 2. Vyplněním a odesláním online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa na akci.
 3. Přihlášku závazně potvrdíte zaplacením zálohy na náš účet nebo na recepci Domu jógy nejpozději do 5 pracovních dní od zaslání přihlášky. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.
 4. Bez zaplacené zálohy je přihláška vedena pouze jako evidenční a přednost budou mít klienti, kteří ji uhradili.
 5. Akce Školy domu jógy (což jsou kuzry, workshopy, semináře, školení, víkendové pobyty) nelze hradit žádnými benefity, žádnými poukázkami ani platit přes kartu Multisport.

Storno podmínky

Storno podmínky kurzů, workshopů, školení a seminářů

 1. Při zrušení rezervace do 7 kalendářních dnů (včetně) před začátkem akce vracíme zpět plnou výši přijaté platby (den konání akce je den 0).
 2. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů (seminář se koná např. v sobotu a od neděle předcházejícího týdne již platí tato podmínka) před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je záloha nevratná, ale může být převedena na jiný termín či kurz. Při zaplacení celé částky je rozdíl mezi zálohou a celou částkou vrácen zpět. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.
 3. Při zrušení rezervace v době kratší než 3 kalendářní dny před začátkem akce, v den začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.
 4. V případě, že máme na akci náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.

Storno podmínky víkendových pobytů

 1. Při zrušení rezervace do 20 kalendářních dnů (včetně) před začátkem víkendového pobytu vracíme zpět plnou výši přijaté platby.
 2. Při zrušení rezervace v době kratší než 20 kalendářních dnů před začátkem víkendového pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je záloha nevratná a nepřevoditelná. Při zaplacení celé částky je rozdíl mezi zálohou a plnou cenou vrácen zpět. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.
 3. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů před začátkem víkendového pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je celá částka nevratná a nepřevoditelná. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.
 4. V případě, že máme na pobyt náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.

Zdravotní stav a odpovědnost

 1. Akce nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.
 2. Účast na akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.
 3. Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů účastník pobytu výslovně prohlašuje, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví JÓGA ANDĚL s.r.o. – sdružení Škola Domu jógy, IČ: 75392291, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.
 2. Účastník pobytu bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 1.3.2017.

Novinky

Články a zajímavosti nejen o józe

Jóga a spánek

Spánek, potrava a kyslík jsou tři základní lidské potřeby, bez kterých ...  Více

Co je to Kundalini jóga?

Jazyk český je malebný a má s indickým sanskrtem společnou indoevropskou ...  Více

Jóga a principy zdravého pohybu

Systém jógy vznikl před více než 2000 lety, do Evropy se ovšem začal ...  Více

Mír pramení z vnitřku. Nehledejte ho mimo sebe.

Siddharta Gautama

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace