Instruktor jógy - akreditován MŠMT (půlroční)

Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro ty z vás, kteří se chcete stát dobrým všestranným lektorem jógy (zvládnete hatha jógu, powerjógu i jógu pro zdravá záda a základy hot jógy). Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.
Cena: 24 700,- Kč

Kurz je vhodný i pro ty z vás, kteří chcete získat znalosti o principech zdravého pohybu, které pak lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě nebo chcete prohloubit svou jógovou praxi.

Principy zdravého pohybu se v průběhu kurzu naučíte aplikovat v praxi, a tak pro vás bude hračkou sestavit lekci prakticky pro každého člověka. V průběhu kurzu budete seznámeni s běžnými jógovými ásanami (pozicemi), přechody mezi nimi, jejími nejběžnějšími styly a dalšími praktikami (dechová cvičení, relaxační techniky) a se zásadami řazení pozic do sekvencí. Získáte základní znalosti z filozofie a historie jógy a zorientujete se i v právní legislativě. Taky se naučíte, jak pracovat s klienty na hromadných lekcích a budete schopni sestavit lekce a plán praxe pro individuální klienty.

Podmínky pro účastníky:

 • dosažení věku 18 let
 • středoškolské vzdělání (doporučujeme)
 • minimálně 1 rok vlastní jógové praxe, tzn., že jeden rok praktikujete jógu, ať už chodíte někam do studia nebo cvičíte online doma. 

Po absolvování tohoto kurzu vás rádi přivítáme mezi našimi lektory:-).

Možnost získání živnostenského listu na základě akreditace udělené MŠMT ČR, č.j. 34408/2022-3 ze dne 19. 2. 2023.

Program

Teoretická část (60 hodin):

 • Anatomie - 8 hodin
 • fyziologie a principy zdravého pohybu – 20 hodin
 • traumatologie a první pomoc – 4 hodiny + samostudium
 • pedagogika + práce s klientem - 6hodin + samostudium
 • psychologie - 4 hodiny + samostudium
 • hygiena, očistné techniky a výživa - 8 hodin + samostudium
 • právní minimum – 2 hodiny
 • filozofie jógy – 4 hodiny + samostudium
 • historie jógy – 4 hodiny + samostudium

 

Praktická část (140 hodin):

 • Principy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie + zdravá záda – 48 hodin
 • Hatha jóga – 25 hodin
 • Powerjóga a dynamické styly jógy – 25 hodin
 • Hot jóga – 2 hodiny
 • Sestavení správně vedených lekcí (hatha jógy, powerjógy, hot jógy a lekcí na zdravá záda) – 30 hodin
 • Relaxační techniky + pránajáma - 10 hodin

+ Samostatná praxe - absolvování 10 veřejných lekcí dle seznamu, který na kurzu účastníci obdrží a svou účast si nechat potvrdit lektorem, který lekci povede. Tyto lekce nejsou zahrnuty v ceně kurzu a je možné je navštívit v místě svého bydliště.

Hodiny jsou 45 minutové jako ve škole:-)

 

Zkoušky

Pro účast na zkouškách je třeba mít:

 • V zadaných termínech odevzdané písemné práce
 • V zadaném termínu natočené a odevzdané video
 • Splněnou samostatnou praxi

Samotné zkoušky se skládají:

 • Závěrečný test + ústní zkoušky

Termíny kurzů pro školní rok 2023/2024

číslo týdne I. termín číslo týdne II. termín číslo týdne III. termín
1 15. - 17. září 2023 1 26. - 28. ledna 2024 1 19. - 21. dubna 2024
2 29. září - 1. října 2023 2 9. - 11. února 2024 3 3. - 5. května 2024
3 13. - 15. října 2023 3 23. - 25. února 2024 2 17. - 19. května 2024
4 27. - 29. října 2023 4 1. - 3. března 2024 4 31. května - 2. června 2024
5 10. - 12. listopadu 2023 5 15. - 17. března 2024 5 14. - 16. června 2024
6 24. - 26. listopadu 2023 6 22. - 24. března 2024 6 21. - 23. června 2024
7 8. - 10. prosince 2023 7 12. - 14. dubna 2024 7 19. - 21. července 2024
8 5. - 7. ledna 2024 8 26. - 28. dubna 2024 9 2. - 4. srpna 2024
9 19.  - 21. ledna 2024 9 10. - 12. května 2024 8 16. - 18. srpna 2024
10 2. - 4. února 2024 10 24. - 26. května 2024 10 30. srpna - 1. září 2024
ZKOUŠKY 22. března 2024 ZKOUŠKY 21. června 2024 ZKOUŠKY 25. října 2024

Termíny kurzů pro školní rok 2024/2025

číslo týdne I. termín číslo týdne II. termín číslo týdne III. termín
1 13. - 15. září 2024 1 17. - 19. ledna 2025 1 2. - 4. května 2025
2 27. - 29. září 2024 2 31. ledna - 2. února 2025 2 16. - 18. května 2025
3 11. - 13. října 2024 3 14. - 16. února 2025 3 30. května - 1. června 2025
4 1. - 3. listopadu 2024 4 28. února - 2. března 2025 4 13. - 15. června 2025
5 8. - 10. listopadu 2024 5 21. - 23. března 2025 5 4. - 6. července 2025
6 22. - 24. listopadu 2024 6 28. - 30. března 2025 6 11. - 13. července 2025
7 6. - 8. prosince 2024 7 11. - 13. dubna 2025 7 25. - 27. července 2025
8 13. - 15. prosince 2024 8 25. - 27. dubna 2025 8 8. - 10. srpna 2025
9 10.  - 12. ledna 2025 9 9. - 11. května 2025 9 22. - 24. srpna 2025
10 24. - 26. ledna 2025 10 23. - 25. května 2025 10 5. - 7. září 2025
ZKOUŠKY 28. března 2025 ZKOUŠKY 11. července 2025 ZKOUŠKY 7. listopadu 2025

Pokud nebudete moct na některý víkend výjimečně přijít (nemoc, plánovaná cesta), je možné jej nahradit v kurzu následujícím a termín zkoušky posunout. Je třeba dodržet stejné číslo víkendu, abyste nahrazovali přesně ten víkend, který budete chybět a měli tak látku probranou kompletně. Ještě upozorňujeme, že nahrazovat lze pouze celé víkendy, ne jednotlivé dny nebo půldny. Nikdy není zaručeno, že bude lektor látku probírat přesně ve stejném pořadí a stejným tempem, a taky je pak narušen průběh víkendu, protože nebudete "v obraze".

 

Kdy

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Každý víkend bude probíhat v těchto časech:

 • pátek  16:30 - 19:30 - vždy ve studiu Anděl 1. patro, případně online, pokud bude výuka pro toto vhodná
 • sobota  9:00 - 18:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro, případně online, pokud bude výuka pro toto vhodná
 • neděle  9:00 - 14:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro, případně online, pokud bude výuka pro toto vhodná

 

 

Kde

Dům jógy, metro Anděl, Ostrovského 11/16, Praha 5, 150 00
Mapa a kontakty

Cena

 • Cena: 24 700,- Kč
 • Rezervační záloha: 10 700,- Kč

Cena obsahuje:

 • služby všech lektorů
 • studijní materiály
 • zapůjčení všech cvičebních pomůcek

 

O lektorovi

Na mých lekcích se pokouším propojit principy jógy s principy zdravého cvičení, což kupodivu není jedno a to samé. Nemůže za to jóga, mohou za to naše nedokonalé a poničené tělesné schránky. Snažím se o to, aby se každý z nás během hodiny propojil se svým tělem a přes jeho vědomé uvolnění, zklidnění, uzdravení a ovládnutí pochopil, že pružné funkční tělo je pouze prostředek a nikoliv cíl.

Více informací

Cvičím dynamičtější styly jógy, tyto zvyšují nejenom vaši ohebnost a sílu, ale hlavně umožní roztěkané mysli soustředit se jenom na sebe a provedení pozice, což je první krok ke klidu a uvolnění mysli. Chci, aby byly ásany tělu prospěšné, proto klientům pomáhám s pozicí i takříkajíc ručně. Během celé lekce střídáme brzdu-plyn – dynamické fáze se statickými, posilovací pozice s protahovacími, balančními a relaxačními. A co vás čeká? Dvěma slovy akce a vývoj. A možná i trochu potu :-)

Více informací

Mé lekce jsou rozmanité. Někdy klidnější, jindy spíš dynamické, záleží na energii studentů i mojí, počasí, denní době... Ale jedna věc všechny mé hodiny spojuje: Snažím se, aby mí studenti z lekce odcházeli s dobrou náladou, uvolnění a spokojení. Kladu důraz na to, aby každý naslouchal svému vlastnímu tělu a naučil se v jednotlivých ásanách uvolnit. Velmi důležité pro mě je, aby studenti prováděli jógové ásany správně, proto se u některých pozic zastavujeme a detailně vysvětlujeme správné provedení. Ráda stavím hodinu od jednodušších pozic k těm “krkolomějším“ a užívám si momenty, kdy studenti zvládnou něco, co od sebe vůbec nečekali.

Více informací

Své lekce koncipuji tak, aby si v nich mohl každý najít to, co právě potřebuje. Protahujeme a posilujeme postupně všechny důležité svalové partie, a to s hlavním důrazem na dech a koncentraci na své tělo, jeho aktuální možnosti a potřeby. Zároveň se soustředíme na správné provádění jednotlivých ásan, abychom mohli plně využívat všech benefitů jógy, aniž bychom si ublížili.

Více informací

Lekce, které vedu, mají vždy určitou plynulost a rytmus, kterých je dosahováno propojením pohybu s dechem, plynulým navazováním jednotlivých pozic a střídáním jednodušších a obtížnějších cviků. Plynulost a hluboký vědomý dech vytváří v těle teplo a podporuje i pohyb vnitřní. Nejvýraznější charakteristikou mých lekcí je ale snaha o zdravý pohyb – nejde pouze o práci s fyzickou strukturou a dechem, ale i o rozvíjení tzv. pohybové inteligence, která je přenositelná i do běžného pohybu.

Více informací

Mé lekce jógy vycházejí z hatha jógy, ale sestavy jsou dynamičtější a posilovací. Hodina začíná krátkým zklidněním a rozdýcháním, poté je třeba rozhýbat páteř, zahřát svaly a připravit se tak na jógové pozice (ásany). V pozicích se setrvává v krátkých výdržích, během kterých se dozvíte o účincích ásany na fyzické tělo i o jejím jógovém významu. Přestože některé pozice mohou být pro vás náročné, vůbec to nevadí, v mých lekcích cvičí každý podle svých vlastních možností. Na konci každé lekce je zařazená relaxace, která vás zklidní a uvolní.

Více informací

Podrobný program jednotlivých víkendů

ČÍSLO VÍKENDU DEN LEKTOR TÉMA POČET HODIN
1 MARTINA KORÁLOVÁ Seznámení se s principy zdravého pohybu základními vzorci pohybu. Vývojové fáze. Propriocepce 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Ásana z tradičního, moderního a fyzioterapeutického pohledu. Aštanga podle Patandžalího. Jógová lekce podle PZP 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Pranajama. Krije, Šatkarmy. Jógové sestavy 6
2 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Uvod do historie jógy a hinduismu. Paňčakóša a aštángajóga – dva základní koncepty pro teorii i praxi jógy i jógové terapie. Z čeho se skládají, jak jsou propojené a jak souvisí s praxí jógy na skupinových lekcích v současnosti. Relaxace. 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 6
3 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Dech, hatheny, dechové techniky. Úvod do filozofie jógy. 4
SO BÁRA ŠNOBROVÁ Anatomie pohybového systému. Poznávání svalů palpací. Vývojová kineziologie, aplikace v józe. 10
NE BÁRA ŠNOBROVÁ Základy anatomie a fyziologie ostatních soustav. Poznávání svalů jejich funkci. Tvorba a přestavba pohybových vzorců. 6
4 BÁRA ŠNOBROVÁ Klinické minimum. První pomoc. 4
SO BÁRA ŠNOBROVÁ Anatomie - nervová soustava. Zdravá záda - teorie, praktická cvičení. 10
NE VĚRA VOJTĚCHOVÁ Relaxační techniky. Filozofie jógy a historie hinduistických tradic. 6
5 IRENA RUBÁŠOVÁ Úvod do Hatha jógy - historie a dnešní Hatha jóga. Teorie - online. 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - teorie a praxe, energie v józe a čakrová jóga. 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe a orgánová sestava. 6
6 IRENA RUBÁŠOVÁ Právní a ekonomické minimum, základy zdravého stravování. Teorie - online. 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe, aktivační sestava, šatkarmy - očistné techniky (teorie) a základy stravování dle ayurvédy. 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe, mudry a bandhy, mantry. 6
7 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 6
8 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.    10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.

6

9 DANIELA ZÁLEŠÁKOVÁ Pedagogika, práce s klientem. Ukázky vlastní praxe. 4
SO DANIELA ZÁLEŠÁKOVÁ Hot jóga. Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 10
NE DANIELA ZÁLEŠÁKOVÁ Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 6
10 LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 4
SO LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 10
NE LENKA ORAVCOVÁ Paňčakóša a aštángajóga – opakování. Základy jógové terapie. 6
11 KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

Rezervace

Po rezervaci vám přijde potvrzovací mail, že máte akci rezervovánu (někdy padají maily do spamu, tak prosíme o jeho kontrolu) a platební údaje.  Pokud se Vám nedaří z jakéhokoliv důvodu registrovat do rezervačního systému, většinou je to z toho důvodu, že udáváte uživatelské jméno, které již v systému je. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail a ani jej nenajdete ve spamu, volejte nebo pište na: 

Online rezervace

Tel.:  774 496 206

E-mail:  skoladomujogy@dum-jogy.cz

Podmínky rezervace

Podmínky a pravidla rezervačního systému

v souvislosti s přetrvávající epidemickou situací související s Covid-19 Vás musíme upozornit na následující skutečnosti týkající se ukončování lekcí, kurzů, seminářů, workshopů nebo pobytů. Současná situace sama o sobě, ani ji provázející nouzový stav, nezakládá právní nárok na výpověď dosavadních smluvených závazků ani na odstupovaní od nich.

Klienti si musí být vědomi, že jakékoliv odložení či modifikace plnění ze strany Domu jógy je vyvolané důvody nezávislými na jeho vůli a je nutné je chápat jako vyšší moc. V tomto případě nejsou naplněny zákonné důvody odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy podstatným způsobem (1) ani nároky plynoucí z podstatné změny okolností (2), a to zejména z důvodu, že si klienti byli nastalé situace a případných komplikací z ní vyplývajících vědomi a mohli případné změny rozumně předpokládat.

Dům jógy se všemi dostupnými prostředky pokusí o realizaci všech naplánovaných aktivity v souladu se současnými epidemickými opatřeními tak, aby se jejich realizace blížila co nejvíce původně zamýšleným datům i formám realizace.

(1) § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)
(2) § 1765 a násl. o.z.

Novinky

Mohlo by vás také zajímat

Články a zajímavosti nejen o józe

Bolí vás něco? Může pomoci rázová vlna

Bolest v rameni, v předloktí, v zádech, bolest paty, Achillovy šlachy, ...  Více

Joga u moře? Nejlepší nápad

Spojíme-li někdy mnoho těch "nejlepších věcí", dopadne to občas jako ...  Více

Nové začátky

Zamysleli jste se někdy nad tím, co každý den všechno začínáme a v čem ...  Více

Jóga, sýr a víno se s věkem zlepšují

Kevin Durkin

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace