Aktuální omezení

Vážení klienti, z nařízení vlády budou od 9. října do odvolání zrušeny všechny lekce ve všech studiích, ovšem pokud budete mít zájem, tak si s námi pořád můžete zacvičit ONLINE.

Masérny a fyzioterapie jsou otevřeny.

Věříme, že se opět brzy shledáme osobně a přejeme klidnější dny. Dům jógy

Instruktor jógy - akreditován MŠMT

Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro ty z vás, kteří se chcete stát dobrým všestranným lektorem jógy (hatha jógy, powerjógy a hot jógy). Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.
Instruktor jógy - akreditován MŠMT
Cena: 19 800,- Kč

Kurz je vhodný i pro ty z vás, kteří chcete získat znalosti o principech zdravého pohybu, které pak lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě nebo chcete prohloubit svou jógovou praxi.

Principy zdravého pohybu se v průběhu kurzu naučíte aplikovat v praxi, a tak pro vás bude hračkou sestavit lekci prakticky pro každého člověka. V průběhu kurzu budete seznámeni s běžnými jógovými ásanami (pozicemi), přechody mezi nimi, jejími nejběžnějšími styly a dalšími praktikami (dechová cvičení, relaxační techniky) a se zásadami řazení pozic do sekvencí. Získáte základní znalosti z filozofie a historie jógy a zorientujete se i v právní legislativě. Taky se naučíte, jak pracovat s klienty na hromadných lekcích a budete schopni sestavit lekce a plán praxe pro individuální klienty.

Podmínky pro účastníky:

 • dosažení věku 18 let
 • středoškolské vzdělání (doporučujeme)
 • minimálně 1 rok jógové praxe 

Po absolvování tohoto kurzu vás rádi přivítáme mezi našimi lektory:-).

Možnost získání živnostenského listu na základě akreditace udělené MŠMT ČR, č.j. 097/2019-50 ze dne 19. 9. 2019.

Program

Teoretická část (60 hodin):

 • Anatomie - 8 hodin + samostudium - Tereza Novotná
 • fyziologie a principy zdravého pohybu – 20 hodin + samostudium - Lenka Oravcová, Martina Korálová, Pavla Křečanová, Tereza Novotná
 • traumatologie a první pomoc – 4 hodiny + samostudium - Tereza Novotná
 • pedagogika + práce s klientem - 6hodin + samostudium - Pavla Křečanová
 • psychologie - 4 hodiny + samostudium - Pavla Křečanová
 • hygiena, očistné techniky a výživa - 8 hodin + samostudium - Irena Rubášová
 • právní minimum – 2 hodiny - Irena Rubášová
 • filozofie jógy – 4 hodiny + samostudium - Věra Vojtěchová
 • historie jógy – 4 hodiny + samostudium - Věra Vojtěchová

 

Praktická část (140 hodin):

 • Principy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie + zdravá záda – 40 hodin - Lenka Oravcová, Tereza Novotná, Martina Korálová
 • Hatha jóga – 25 hodin - Irena Rubášová
 • Powerjóga a dynamické styly jógy – 25 hodin - Kristína Jakubíková
 • Hot jóga – 10 hodin - Pavla Křečanová
 • Sestavení správně vedených lekcí (hatha jógy, powerjógy, hot jógy a lekcí na zdravá záda) – 30 hodin - Irena Rubášová, Kristína Jakubíková, Pavla Křečanová, Martina Korálová
 • Relaxační techniky + pránajáma - 10 hodin - Věra Vojtěchová

+ Samostatná praxe (není zahrnuta v ceně kurzu, je možné ji splnit v místě svého bydliště)

 

Zkoušky

Pro účast na zkouškách je třeba mít:

 • V zadaných termínech odevzdané písemné práce
 • V zadaném termínu natočené a odevzdané video
 • Splněnou samostatnou praxi

Samotné zkoušky se skládají:

 • Závěrečný test + ústní zkoušky
 

Termíny kurzů pro školní rok 2019/2020

číslo týdne I. termín číslo týdne II. termín číslo týdne III. termín
1 4. - 6. října 2019 1 3. - 5. ledna 2020 1 15. - 17. května 2020
2 18. - 20. října 2019 2 10. - 12. ledna 2020 2 29. - 31. května 2020
3 25. - 27. října 2019 3 31. ledna - 2. února 2020 3 5. - 7. června 2020
4 15. - 17. listopadu 2019 4 14. - 16. února 2020 4 19. - 21. června 2020
5 6. - 8. prosince 2019 5 28. února - 1. března 2020 5 3. - 5. července 2020
6 13. - 15. prosince 2019 6 22. - 24. května 2020 6 24. - 26. července 2020
7 17. - 19. ledna 2020 7 12. - 14. června 2020 7 14. - 16. srpna 2020
9 7. - 9. února 2020 8 26. - 28. června 2020 8 21. - 23. srpna 2020
8 21. - 23. února 2020 9 10. - 12. července 2020 9 11. - 13. září 2020
10 6. - 8. března 2020 10 17. - 19. července 2020 10 18. - 20. září 2020
ZKOUŠKY 10. července 2020 ZKOUŠKY 21. srpna 2020 ZKOUŠKY 30. října 2020

 

Termíny kurzů pro školní rok 2020/2021

číslo týdne I. termín číslo týdne II. termín číslo týdne III. termín
1 4. - 6. září 2020 1 18. - 20. prosince 2020 1 7. - 9. května 2021
2 25. - 27. září 2020 2 8. - 10. ledna 2021 2 28. - 30. května 2021
3 9. - 11. října 2020 3 5. - 7. února 2021 3 11. - 13. června 2021
4 13. - 15. listopadu 2020 4 26. - 28. února 2021 4 25. - 27. června 2021
7 20. - 22. listopadu 2020 5 19. - 21. března 2021 5 16. - 18. července 2021
8 27. - 29. listopadu 2020 6 2. - 4. dubna 2021 6 30. čvc.- 1. srpna 2021
5 11. - 13. prosince 2020 7 16. - 18. dubna 2021 7 13. - 15. srpna 2021
6 15. - 17. ledna 2021 8 30.dubna - 2.května 2021 8 27. - 29. srpna 2021
10 29. - 31. ledna 2021 9 21. - 23. května 2021 9 10. - 12. září 2021
9 19. - 21. února 2021 10 4. - 6. června 2021 10 24. - 26. září 2021
ZKOUŠKY 2. dubna 2021 ZKOUŠKY 16. července 2021 ZKOUŠKY 5. listopadu 2021

Pokud nebudete moct na některý víkend výjimečně přijít (nemoc, plánovaná cesta), je možné jej nahradit v kurzu následujícím a termín zkoušky posunout. Je třeba dodržet stejné číslo víkendu, abyste nahrazovali přesně ten víkend, který budete chybět a měli tak látku probranou kompletně. Ještě upozorňujeme, že nahrazovat lze pouze celé víkendy, ne jednotlivé dny nebo půldny. Nikdy není zaručeno, že bude lektor látku probírat přesně ve stejném pořadí a stejným tempem, a taky je pak narušen průběh víkendu, protože nebudete "v obraze". Děkujeme za pochopení.

 

Kdy

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Každý víkend bude probíhat v těchto časech:

 • pátek  16:30 - 19:45 - vždy ve studiu Anděl 1. patro
 • sobota  9:00 - 18:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro
 • neděle  9:00 - 14:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro

 

Kde

Dům jógy, metro Anděl, Ostrovského 11/16, Praha 5, 150 00
Mapa a kontakty

Cena

 • Cena: 19 800,- Kč
 • Rezervační záloha: 9 800,- Kč

Cena obsahuje:

 • služby všech lektorů
 • studijní materiály
 • zapůjčení všech cvičebních pomůcek

 

O lektorovi

Na mých lekcích se pokouším propojit principy jógy s principy zdravého cvičení, což kupodivu není jedno a to samé. Nemůže za to jóga, mohou za to naše nedokonalé a poničené tělesné schránky. Snažím se o to, aby se každý z nás během hodiny propojil se svým tělem a přes jeho vědomé uvolnění, zklidnění, uzdravení a ovládnutí pochopil, že pružné funkční tělo je pouze prostředek a nikoliv cíl.

Více informací

Cvičím dynamičtější styly jógy, tyto zvyšují nejenom vaši ohebnost a sílu, ale hlavně umožní roztěkané mysli soustředit se jenom na sebe a provedení pozice, což je první krok ke klidu a uvolnění mysli. Chci, aby byly ásany tělu prospěšné, proto klientům pomáhám s pozicí i takříkajíc ručně. Během celé lekce střídáme brzdu-plyn – dynamické fáze se statickými, posilovací pozice s protahovacími, balančními a relaxačními. A co vás čeká? Dvěma slovy akce a vývoj. A možná i trochu potu :-)

Více informací

Dynamika a náročnost mých lekcí závisí na typu lekce, rovněž se snažím přihlížet ke složení a „náladě“ klientů. Lekce vždy začíná krátkým úvodním zklidněním, následují dechová cvičení a potom zahřátí a rozpohybování těla. Dále už se věnujeme jednotlivým pozicím (ásanám), a to buď jednotlivě, nebo v krátkých sestavách. Lekce je zakončena relaxací. Během lekcí se snažím vést klienty k tomu, aby pozorně vnímali své tělo a vnímali účinky jednotlivých pozic. Vždy se snažím o zdravé praktikování jógy, a proto nabízím varianty jednotlivých pozic nebo jejich modifikace.

Více informací

Zvu vás na flow jógu (lze přeložit jako plynutí, tok) spojující moji lásku ke kreativnímu a funkčnímu pohybu a anatomii. Lekce jsou postaveny na principech hatha jógy a zkušenostech získaných z několikaletého působení coby fyzioterapeutky. Zdravotní lekce, vedené pomalejším tempem, obsahují více zastávek pro naladění k dechu a odpočinek, dynamické lekce rozvíjí schopnosti pohybového systému novým, kreativním způsobem. Zdravotní aspekt lekcí i celkový pokrok je svázán se schopností otevřít mysl k sebereflexi a oproštění se od vlastního ega. V lekcích figuruji jako "pomocník" při skupinových lekcích, seznamuji s možnostmi provedení - řiďte se, prosím, vlastní intuicí při provádění pozic i dechových cvičení. Děkuji za spolupráci. Občas při lekcích probíhají asistence v pozicích, tzn., že dopomáhám k prohloubení/zjemnění pozice dotykem. Pokud si asistence nepřejete, informujte mě o tom, prosím, dopředu.

Více informací

Mé lekce jsou rozmanité. Někdy klidnější, jindy spíš dynamické, záleží na energii studentů i mojí, počasí, denní době... Ale jedna věc všechny mé hodiny spojuje: Snažím se, aby mí studenti z lekce odcházeli s dobrou náladou, uvolnění a spokojení. Kladu důraz na to, aby každý naslouchal svému vlastnímu tělu a naučil se v jednotlivých ásanách uvolnit. Velmi důležité pro mě je, aby studenti prováděli jógové ásany správně, proto se u některých pozic zastavujeme a detailně vysvětlujeme správné provedení. Ráda stavím hodinu od jednodušších pozic k těm “krkolomějším“ a užívám si momenty, kdy studenti zvládnou něco, co od sebe vůbec nečekali.

Více informací

Lekce, které vedu, mají vždy určitou plynulost a rytmus, kterých je dosahováno propojením pohybu s dechem, plynulým navazováním jednotlivých pozic a střídáním jednodušších a obtížnějších cviků. Plynulost a hluboký vědomý dech vytváří v těle teplo a podporuje i pohyb vnitřní. Nejvýraznější charakteristikou mých lekcí je ale snaha o zdravý pohyb – nejde pouze o práci s fyzickou strukturou a dechem, ale i o rozvíjení tzv. pohybové inteligence, která je přenositelná i do běžného pohybu.

Více informací

Mé lekce jógy vycházejí z hatha jógy, ale sestavy jsou dynamičtější a posilovací. Hodina začíná krátkým zklidněním a rozdýcháním, poté je třeba rozhýbat páteř, zahřát svaly a připravit se tak na jógové pozice (ásany). V pozicích se setrvává v krátkých výdržích, během kterých se dozvíte o účincích ásany na fyzické tělo i o jejím jógovém významu. Přestože některé pozice mohou být pro vás náročné, vůbec to nevadí, v mých lekcích cvičí každý podle svých vlastních možností. Na konci každé lekce je zařazená relaxace, která vás zklidní a uvolní.

Více informací

Podrobný program jednotlivých víkendů

ČÍSLO VÍKENDU DEN LEKTOR TÉMA POČET HODIN
1 MARTINA KORÁLOVÁ Seznámení se s principy zdravého pohybu základními vzorci pohybu. Vývojové fáze. Propriocepce 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Ásana z tradičního, moderního a fyzioterapeutického pohledu. Aštanga podle Patandžalího. Jógová lekce podle PZP 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Pranajama. Krije, Šatkarmy. Jógové sestavy 6
2 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Uvod do historie jógy a hinduismu. Paňčakóša a aštángajóga – dva základní koncepty pro teorii i praxi jógy i jógové terapie. Z čeho se skládají, jak jsou propojené a jak souvisí s praxí jógy na skupinových lekcích v současnosti. Relaxace. 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 6
3 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Dech, hatheny, dechové techniky. Úvod do filozofie jógy. 4
SO TEREZA NOVOTNÁ Anatomie pohybového systému. Poznávání svalů palpací. Vývojová kineziologie, aplikace v józe. 10
NE TEREZA NOVOTNÁ Základy anatomie a fyziologie ostatních soustav. Poznávání svalů jejich funkci. Tvorba a přestavba pohybových vzorců. 6
4 TEREZA NOVOTNÁ Klinické minimum. První pomoc. 4
SO TEREZA NOVOTNÁ Anatomie - nervová soustava. Zdravá záda - teorie, praktická cvičení. 10
NE VĚRA VOJTĚCHOVÁ Relaxační techniky. Filozofie jógy a historie hinduistických tradic. 6
5 IRENA RUBÁŠOVÁ Úvod do cvičení Hatha jógy - teorie + praxe. 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Správné a bezpečné asistence v pozicích, modifikace pro úrovně pokročilosti. Očistné techniky (Šatkarmy). 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Mantry 6
6 IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Právní a ekonomické minimum 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Základy zdravého stravování (západní přístup, ajurvéda, TCM) 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Čakry a Subtilní energetický systém. Psychosomatika a emoční centrum 6
7 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 6
8 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.    10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.

6

9 PAVLA KŘEČANOVÁ Pedagogika, práce s klientem. Ukázky vlastní praxe. 4
SO PAVLA KŘEČANOVÁ Hot jóga. Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 10
NE PAVLA KŘEČANOVÁ Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 6
10 LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 4
SO LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 10
NE VĚRA VOJTĚCHOVÁ Paňčakóša a aštángajóga – opakování. Základy jógové terapie. 6
11 KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

Články a zajímavosti nejen o józe

Jóga jako švédský stůl?

Znáte to: jste na dovolené, k večeři švédské stoly a vy musíte vyzkoušet ...  Více

Cvičení venku

Dočkali jsme se, sluníčko hřeje, po bundách shazujeme i mikiny a táhne nás ...  Více

Nové začátky

Zamysleli jste se někdy nad tím, co každý den všechno začínáme a v čem ...  Více

Jsme na Facebooku

S radostí vás přivítáme mezi našimi fanoušky. Dozvíte se nejen o našich akcích a novinách, ale také různé zajímavosti ze světa jógy.

Být přirozený znamená se uvolnit. A k nalezení pravdy nepotřebujeme nic jiného, než se naprosto uvolnit.

Osho

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Povinně zveřejňované informace |  Odhlásit se z odběru e-mailů