Vážení klienti, z důvodu nařízení vlády jsou naše studia až do odvolání zavřena. Lekce probíhaji online.

Instruktor jógy - akreditován MŠMT

Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro ty z vás, kteří se chcete stát dobrým všestranným lektorem jógy (hatha jógy, powerjógy a hot jógy). Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.
Instruktor jógy - akreditován MŠMT
Cena: 19 800,- Kč

Kurz je vhodný i pro ty z vás, kteří chcete získat znalosti o principech zdravého pohybu, které pak lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě nebo chcete prohloubit svou jógovou praxi.

Principy zdravého pohybu se v průběhu kurzu naučíte aplikovat v praxi, a tak pro vás bude hračkou sestavit lekci prakticky pro každého člověka. V průběhu kurzu budete seznámeni s běžnými jógovými ásanami (pozicemi), přechody mezi nimi, jejími nejběžnějšími styly a dalšími praktikami (dechová cvičení, relaxační techniky) a se zásadami řazení pozic do sekvencí. Získáte základní znalosti z filozofie a historie jógy a zorientujete se i v právní legislativě. Taky se naučíte, jak pracovat s klienty na hromadných lekcích a budete schopni sestavit lekce a plán praxe pro individuální klienty.

Podmínky pro účastníky:

 • dosažení věku 18 let
 • středoškolské vzdělání (doporučujeme)
 • minimálně 1 rok jógové praxe 

Po absolvování tohoto kurzu vás rádi přivítáme mezi našimi lektory:-).

Možnost získání živnostenského listu na základě akreditace udělené MŠMT ČR, č.j. 097/2019-50 ze dne 19. 9. 2019.

Program

Teoretická část (60 hodin):

 • Anatomie - 8 hodin + samostudium - Tereza Novotná
 • fyziologie a principy zdravého pohybu – 20 hodin + samostudium - Lenka Oravcová, Martina Korálová, Pavla Křečanová, Tereza Novotná
 • traumatologie a první pomoc – 4 hodiny + samostudium - Tereza Novotná
 • pedagogika + práce s klientem - 6hodin + samostudium - Pavla Křečanová
 • psychologie - 4 hodiny + samostudium - Pavla Křečanová
 • hygiena, očistné techniky a výživa - 8 hodin + samostudium - Irena Rubášová
 • právní minimum – 2 hodiny - Irena Rubášová
 • filozofie jógy – 4 hodiny + samostudium - Věra Vojtěchová
 • historie jógy – 4 hodiny + samostudium - Věra Vojtěchová

 

Praktická část (140 hodin):

 • Principy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie + zdravá záda – 40 hodin - Lenka Oravcová, Tereza Novotná, Martina Korálová
 • Hatha jóga – 25 hodin - Irena Rubášová
 • Powerjóga a dynamické styly jógy – 25 hodin - Kristína Jakubíková
 • Hot jóga – 10 hodin - Pavla Křečanová
 • Sestavení správně vedených lekcí (hatha jógy, powerjógy, hot jógy a lekcí na zdravá záda) – 30 hodin - Irena Rubášová, Kristína Jakubíková, Pavla Křečanová, Martina Korálová
 • Relaxační techniky + pránajáma - 10 hodin - Věra Vojtěchová

+ Samostatná praxe (není zahrnuta v ceně kurzu, je možné ji splnit v místě svého bydliště)

 

Zkoušky

Pro účast na zkouškách je třeba mít:

 • V zadaných termínech odevzdané písemné práce
 • V zadaném termínu natočené a odevzdané video
 • Splněnou samostatnou praxi

Samotné zkoušky se skládají:

 • Závěrečný test + ústní zkoušky

Termíny kurzů pro školní rok 2020/2021

číslo týdne I. termín číslo týdne II. termín číslo týdne III. termín
1 4. - 6. září 2020 1 18. - 20. prosince 2020 1 7. - 9. května 2021
2 25. - 27. září 2020 2 22. - 24. ledna 2021 2 28. - 30. května 2021
3 9. - 11. října 2020 3 5. - 7. února 2021 3 11. - 13. června 2021
4 15. - 17. ledna 2021 4 26. - 28. února 2021 4 25. - 27. června 2021
10 29. - 31. ledna 2021 5 19. - 21. března 2021 5 16. - 18. července 2021
5 12. - 14. února 2021 - předběžně 6 2. - 4. dubna 2021 6 30. čvc.- 1. srpna 2021
6 19. - 21. února 2021 7 16. - 18. dubna 2021 7 13. - 15. srpna 2021
7 12. - 14. března 2021 - předběžně 8 30.dubna - 2.května 2021 8 27. - 29. srpna 2021
8 26. - 28. března 2021 - předběžně 9 21. - 23. května 2021 9 10. - 12. září 2021
9 9. - 11. dubna 2021 - předběžně 10 4. - 6. června 2021 10 24. - 26. září 2021
ZKOUŠKY 7. května 2021 - předběžně ZKOUŠKY 16. července 2021 ZKOUŠKY 5. listopadu 2021

Pokud nebudete moct na některý víkend výjimečně přijít (nemoc, plánovaná cesta), je možné jej nahradit v kurzu následujícím a termín zkoušky posunout. Je třeba dodržet stejné číslo víkendu, abyste nahrazovali přesně ten víkend, který budete chybět a měli tak látku probranou kompletně. Ještě upozorňujeme, že nahrazovat lze pouze celé víkendy, ne jednotlivé dny nebo půldny. Nikdy není zaručeno, že bude lektor látku probírat přesně ve stejném pořadí a stejným tempem, a taky je pak narušen průběh víkendu, protože nebudete "v obraze".

 

Kdy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Každý víkend bude probíhat v těchto časech:

 • pátek  16:30 - 19:30 - vždy ve studiu Anděl 1. patro nebo online, pokud bude studio zavřeno
 • sobota  9:00 - 18:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro nebo online, pokud bude studio zavřeno
 • neděle  9:00 - 14:00 - vždy ve studiu Anděl 1. patro nebo online, pokud bude studio zavřeno

Víkendy, které budeme muset vysílat online, budou jen ty, u kterých je to vzhledem k probírané látce možné. Podle potřeby tak budou čísla víkendů a témata měněny podle potřeby, takže pokud si je budete muset nahrazovat, musíte sledovat aktuální data v tabulkách.

 

Kde

Dům jógy, metro Anděl, Ostrovského 11/16, Praha 5, 150 00
Mapa a kontakty

Cena

 • Cena: 19 800,- Kč
 • Rezervační záloha: 9 800,- Kč

Cena obsahuje:

 • služby všech lektorů
 • studijní materiály
 • zapůjčení všech cvičebních pomůcek

 

O lektorovi

Na mých lekcích se pokouším propojit principy jógy s principy zdravého cvičení, což kupodivu není jedno a to samé. Nemůže za to jóga, mohou za to naše nedokonalé a poničené tělesné schránky. Snažím se o to, aby se každý z nás během hodiny propojil se svým tělem a přes jeho vědomé uvolnění, zklidnění, uzdravení a ovládnutí pochopil, že pružné funkční tělo je pouze prostředek a nikoliv cíl.

Více informací

Cvičím dynamičtější styly jógy, tyto zvyšují nejenom vaši ohebnost a sílu, ale hlavně umožní roztěkané mysli soustředit se jenom na sebe a provedení pozice, což je první krok ke klidu a uvolnění mysli. Chci, aby byly ásany tělu prospěšné, proto klientům pomáhám s pozicí i takříkajíc ručně. Během celé lekce střídáme brzdu-plyn – dynamické fáze se statickými, posilovací pozice s protahovacími, balančními a relaxačními. A co vás čeká? Dvěma slovy akce a vývoj. A možná i trochu potu :-)

Více informací

Dynamika a náročnost mých lekcí závisí na typu lekce, rovněž se snažím přihlížet ke složení a „náladě“ klientů. Lekce vždy začíná krátkým úvodním zklidněním, následují dechová cvičení a potom zahřátí a rozpohybování těla. Dále už se věnujeme jednotlivým pozicím (ásanám), a to buď jednotlivě, nebo v krátkých sestavách. Lekce je zakončena relaxací. Během lekcí se snažím vést klienty k tomu, aby pozorně vnímali své tělo a vnímali účinky jednotlivých pozic. Vždy se snažím o zdravé praktikování jógy, a proto nabízím varianty jednotlivých pozic nebo jejich modifikace.

Více informací

Zvu vás na flow jógu (lze přeložit jako plynutí, tok) spojující moji lásku ke kreativnímu a funkčnímu pohybu a anatomii. Lekce jsou postaveny na principech hatha jógy a zkušenostech získaných z několikaletého působení coby fyzioterapeutky. Zdravotní lekce, vedené pomalejším tempem, obsahují více zastávek pro naladění k dechu a odpočinek, dynamické lekce rozvíjí schopnosti pohybového systému novým, kreativním způsobem. Zdravotní aspekt lekcí i celkový pokrok je svázán se schopností otevřít mysl k sebereflexi a oproštění se od vlastního ega. V lekcích figuruji jako "pomocník" při skupinových lekcích, seznamuji s možnostmi provedení - řiďte se, prosím, vlastní intuicí při provádění pozic i dechových cvičení. Děkuji za spolupráci. Občas při lekcích probíhají asistence v pozicích, tzn., že dopomáhám k prohloubení/zjemnění pozice dotykem. Pokud si asistence nepřejete, informujte mě o tom, prosím, dopředu.

Více informací

Mé lekce jsou rozmanité. Někdy klidnější, jindy spíš dynamické, záleží na energii studentů i mojí, počasí, denní době... Ale jedna věc všechny mé hodiny spojuje: Snažím se, aby mí studenti z lekce odcházeli s dobrou náladou, uvolnění a spokojení. Kladu důraz na to, aby každý naslouchal svému vlastnímu tělu a naučil se v jednotlivých ásanách uvolnit. Velmi důležité pro mě je, aby studenti prováděli jógové ásany správně, proto se u některých pozic zastavujeme a detailně vysvětlujeme správné provedení. Ráda stavím hodinu od jednodušších pozic k těm “krkolomějším“ a užívám si momenty, kdy studenti zvládnou něco, co od sebe vůbec nečekali.

Více informací

Lekce, které vedu, mají vždy určitou plynulost a rytmus, kterých je dosahováno propojením pohybu s dechem, plynulým navazováním jednotlivých pozic a střídáním jednodušších a obtížnějších cviků. Plynulost a hluboký vědomý dech vytváří v těle teplo a podporuje i pohyb vnitřní. Nejvýraznější charakteristikou mých lekcí je ale snaha o zdravý pohyb – nejde pouze o práci s fyzickou strukturou a dechem, ale i o rozvíjení tzv. pohybové inteligence, která je přenositelná i do běžného pohybu.

Více informací

Mé lekce jógy vycházejí z hatha jógy, ale sestavy jsou dynamičtější a posilovací. Hodina začíná krátkým zklidněním a rozdýcháním, poté je třeba rozhýbat páteř, zahřát svaly a připravit se tak na jógové pozice (ásany). V pozicích se setrvává v krátkých výdržích, během kterých se dozvíte o účincích ásany na fyzické tělo i o jejím jógovém významu. Přestože některé pozice mohou být pro vás náročné, vůbec to nevadí, v mých lekcích cvičí každý podle svých vlastních možností. Na konci každé lekce je zařazená relaxace, která vás zklidní a uvolní.

Více informací

Podrobný program jednotlivých víkendů

ČÍSLO VÍKENDU DEN LEKTOR TÉMA POČET HODIN
1 MARTINA KORÁLOVÁ Seznámení se s principy zdravého pohybu základními vzorci pohybu. Vývojové fáze. Propriocepce 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Ásana z tradičního, moderního a fyzioterapeutického pohledu. Aštanga podle Patandžalího. Jógová lekce podle PZP 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Pranajama. Krije, Šatkarmy. Jógové sestavy 6
2 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Uvod do historie jógy a hinduismu. Paňčakóša a aštángajóga – dva základní koncepty pro teorii i praxi jógy i jógové terapie. Z čeho se skládají, jak jsou propojené a jak souvisí s praxí jógy na skupinových lekcích v současnosti. Relaxace. 4
SO MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 10
NE MARTINA KORÁLOVÁ Zásobník průpravných cviků, ásan, dechových a relaxačních technik rozdělený podle pohybu páteře. Praktický a teoretický nácvik 6
3 VĚRA VOJTĚCHOVÁ Dech, hatheny, dechové techniky. Úvod do filozofie jógy. 4
SO TEREZA NOVOTNÁ Anatomie pohybového systému. Poznávání svalů palpací. Vývojová kineziologie, aplikace v józe. 10
NE TEREZA NOVOTNÁ Základy anatomie a fyziologie ostatních soustav. Poznávání svalů jejich funkci. Tvorba a přestavba pohybových vzorců. 6
4 TEREZA NOVOTNÁ Klinické minimum. První pomoc. 4
SO TEREZA NOVOTNÁ Anatomie - nervová soustava. Zdravá záda - teorie, praktická cvičení. 10
NE VĚRA VOJTĚCHOVÁ Relaxační techniky. Filozofie jógy a historie hinduistických tradic. 6
5 IRENA RUBÁŠOVÁ Úvod do cvičení Hatha jógy - teorie + praxe. 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Správné a bezpečné asistence v pozicích, modifikace pro úrovně pokročilosti. Očistné techniky (Šatkarmy). 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Mantry 6
6 IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Právní a ekonomické minimum 4
SO IRENA RUBÁŠOVÁ Hatha jóga - praxe. Základy zdravého stravování (západní přístup, ajurvéda, TCM) 10
NE IRENA RUBÁŠOVÁ Čakry a Subtilní energetický systém. Psychosomatika a emoční centrum 6
7 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 6
8 KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy. 4
SO KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.    10
NE KRISTÍNA JAKUBÍKOVÁ Dynamické styly jógy.

6

9 PAVLA KŘEČANOVÁ Pedagogika, práce s klientem. Ukázky vlastní praxe. 4
SO PAVLA KŘEČANOVÁ Hot jóga. Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 10
NE PAVLA KŘEČANOVÁ Psychologie. Ukázky vlastní praxe. 6
10 LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 4
SO LENKA ORAVCOVÁ Základy jógové terapie. 10
NE VĚRA VOJTĚCHOVÁ Paňčakóša a aštángajóga – opakování. Základy jógové terapie. 6
11 KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

Podmínky rezervace

Podmínky a pravidla rezervačního systému

v souvislosti s přetrvávající epidemickou situací související s Covid-19 Vás musíme upozornit na následující skutečnosti týkající se ukončování lekcí, kurzů, seminářů, workshopů nebo pobytů. Současná situace sama o sobě, ani ji provázející nouzový stav, nezakládá právní nárok na výpověď dosavadních smluvených závazků ani na odstupovaní od nich.

Klienti si musí být vědomi, že jakékoliv odložení či modifikace plnění ze strany Domu jógy je vyvolané důvody nezávislými na jeho vůli a je nutné je chápat jako vyšší moc. V tomto případě nejsou naplněny zákonné důvody odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy podstatným způsobem (1) ani nároky plynoucí z podstatné změny okolností (2), a to zejména z důvodu, že si klienti byli nastalé situace a případných komplikací z ní vyplývajících vědomi a mohli případné změny rozumně předpokládat.

Dům jógy se všemi dostupnými prostředky pokusí o realizaci všech naplánovaných aktivity v souladu se současnými epidemickými opatřeními tak, aby se jejich realizace blížila co nejvíce původně zamýšleným datům i formám realizace.

(1) § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)
(2) § 1765 a násl. o.z.

Mohlo by vás také zajímat

Články a zajímavosti nejen o józe

Cvičení venku

Dočkali jsme se, sluníčko hřeje, po bundách shazujeme i mikiny a táhne nás ...  Více

Já a jóga - Richard Holický

S jógou jsem se poprvé setkal díky rande s jogínkou, která mě dotlačila na ...  Více

Jóga je skvělá i pro chlapy v letech

... rozhovor s Richardem Holickým ...  Více

Jsme na Facebooku

S radostí vás přivítáme mezi našimi fanoušky. Dozvíte se nejen o našich akcích a novinách, ale také různé zajímavosti ze světa jógy.

Když konám dobro,je mi dobře.Když dělám zlo,je mi zle

A.Lincoln

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Povinně zveřejňované informace |  Odhlásit se z odběru e-mailů