Kraniosakrální jóga (3 hodinový)

... staňte se tvůrcem svého těla i mysli ...
Cena: 850,- Kč

Jsem nadšená, že mohu klientům Domu jógy nabídnou tento ucelený balíček čtyř workshopů Kraniosakrální jógy. 

Čtyři jsou proto, že kraniosakrální jóga je jiná v každém ročním období - vztahují se k nim příslušná cvičení, masáž i sezónní jídlo. Postupně si tak projdeme nejrůznější jógové techniky, vhodné vždy pro patřičné roční období a dozvíte se, jak blahodárně tento druh jógy působí na lidský organizmus - tělo i psýché. Budeme rozvíjet to, co můžete nejvíce ovlivnit: funkční sílu, ohebnost, uvolnění fascií, rovnováhu, dech i tekutost (míněna je tekutost v tkáních, která zajistí postupný nárust energie, vitality a zlepšní funkce mozku).
 
Teorie o spojitostech jógy, tradiční čínské medicíny a thajské masáže bude součástí každé části této série workshopů.
Kraniosakrální jóga je ale systém veskrze sebe-zkušenostní, takže se budeme hodně věnovat praxi jemných ásan, práci s tekutinovým tělem, dechu, vizualizacím a meditacím.
 
Ke spuštění procesu relaxace budeme využívat speciální pomůcky takzvaného klidového bodu.
I když považuji účast na všech čtyřech workshopech za výhodu, je možné se zúčastnit i jednotlivých segmentů. 
 
Moc se těším na společné sdílení času a prostoru. Šárka

Program

PODZIM

 • Seznámení s fasciemi a jejich uvolněním
 • Nácvik plného dechu a jeho možnosti, prastaré učení o nosních dírkách a další pranajamy
 • Pokročilejší ásany s pumpováním
 • Dech života – kraniosakrální rytmus a jeho odezva ve tkáních
 • Vizualizace elementu kovu a země
 • Cvičení Kraniosakrální jógy a Thajská masáž - vybrané pozice pro období podzimu
 • Vyštipování a uvolnění přebytečného horka 
 • Sebepoznání – pozvěte radost a nadšení do svého života, cvičte emoce, jako cvičíte svaly
 • Aplikované meditace

ZIMA

 • ÓM – prazákladní vibrace
 • Proč nás ničí napětí
 • Dech – mysl v akci, hluboké uklidnění
 • Jógové ásany a všímavá vizualizace těla a mysli – nestát si v cestě
 • Hormonální souvztažnosti doteku
 • Nácvik cvičení na vystředění páteře
 • Vizualizace elementu vody
 • Cvičení Kraniosakrální jógy a Thajská masáž - vybrané pozice pro období zimy
 • O poznávání hranic a jejich posouvání
 • Aplikované meditace

JARO

 • Jógové ásany a pružnost
 • Pocit dělá pohyb
 • Cvičení zraku a chodidel
 • Tři dóši a cvičení dle vlastní konstituce
 • Vizualizace elementu dřeva
 • Cvičení Kraniosakrální jógy a Thajská masáž – vybrané pozice pro období jara
 • Masáž hlavy
 • Aplikovaná meditace

LÉTO

 • Jógové ásany a starobylý pozdrav slunci
 • Funkční síla
 • Těžiště a kost křížová
 • Pokročilé uzemnění sebe sama – co to je a jak se to dělá
 • Miofasciální uvolnění příčných fascií
 • Vizualizace elementu ohně
 • Aktivace rukou
 • Cvičení Kraniosakrální jógy a Thajská masáž - vybrané pozice pro období léta 
 • Rytmus nám vrací harmonii
 • Aplikované meditace

Kdy

Kde

Dům jógy, metro Anděl, Ostrovského 11/16, Praha 5, 150 00
Mapa a kontakty

Cena

 • Cena: 850,- Kč
 • Rezervační záloha: 850,- Kč

O lektorovi

Přestože nemám moc ráda jógové škatulkování, nejbližší mému srdci v současné době jsou systémy Čakrajógy a Kraniosakrální jógy, pro jejich blahodárnost a terapeutické účinky na lidský organizmus (tělo a psýché).  Proto je každá má lekce jiná v závislosti na složení skupiny, roční době, či fázi měsíce. Každá lekce zahrnuje krátké zklidnění, dechová cvičení, zahřátí, ásany a závěrečnou relaxaci. Pokud čas dovolí, zařazuji do lekcí i hluboké relaxační techniky, jako Jóga Nidru a vizualizace.

Více informací

Rezervace

Po rezervaci vám přijde potvrzovací mail, že máte akci rezervovánu (někdy padají maily do spamu, tak prosíme o jeho kontrolu) a platební údaje.  Pokud se Vám nedaří z jakéhokoliv důvodu registrovat do rezervačního systému, většinou je to z toho důvodu, že udáváte uživatelské jméno, které již v systému je. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail a ani jej nenajdete ve spamu, volejte nebo pište na: 

Online rezervace

Tel.:  774 496 206

E-mail:  skoladomujogy@dum-jogy.cz

Podmínky rezervace

Podmínky a pravidla rezervačního systému

v souvislosti s přetrvávající epidemickou situací související s Covid-19 Vás musíme upozornit na následující skutečnosti týkající se ukončování lekcí, kurzů, seminářů, workshopů nebo pobytů. Současná situace sama o sobě, ani ji provázející nouzový stav, nezakládá právní nárok na výpověď dosavadních smluvených závazků ani na odstupovaní od nich.

Klienti si musí být vědomi, že jakékoliv odložení či modifikace plnění ze strany Domu jógy je vyvolané důvody nezávislými na jeho vůli a je nutné je chápat jako vyšší moc. V tomto případě nejsou naplněny zákonné důvody odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy podstatným způsobem (1) ani nároky plynoucí z podstatné změny okolností (2), a to zejména z důvodu, že si klienti byli nastalé situace a případných komplikací z ní vyplývajících vědomi a mohli případné změny rozumně předpokládat.

Dům jógy se všemi dostupnými prostředky pokusí o realizaci všech naplánovaných aktivity v souladu se současnými epidemickými opatřeními tak, aby se jejich realizace blížila co nejvíce původně zamýšleným datům i formám realizace.

(1) § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)
(2) § 1765 a násl. o.z.

Články a zajímavosti nejen o józe

Má cesta - Karolína Chudobová

Jóga není pro mě, často slýchám. Tam se jen válej po zemi, dýchaj a ...  Více

12 důvodů proč se hýbat

Možná jste slyšeli o tom, že nám v hlavě – mimo jiné - zůstal i ...  Více

Kdy cvičit jógu? Ideálně ráno!

Je lepší cvičit jógu ráno či večer? Nejlépe obojí, ale pokud si můžete ...  Více

Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takotého však nenajdete.

Siddharta Gautama

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace