Vážení klienti, studio Anděl funguje po dobu prázdnin v omezeném provozu. Cvičení probíhá v sále v 1. patře, provizorní recepce s převlékárnou je v přízemí. Více informací

Jóga a duševní zdraví alias jak jóga pomáhá zvládat stres, úzkost a depresi

Jóga není jen o fyzickém cvičení, ale také o harmonii těla a mysli. V dnešním uspěchaném světě se stále více lidí obrací k józe jako ke způsobu, jak zlepšit své duševní zdraví. Tento článek vám přiblíží, jak jóga může pomoci při zvládání stresu, úzkosti a deprese.

Jóga a stres

Jak stres ovlivňuje naši mysl a tělo

Stres je přirozenou reakcí těla na výzvy, ale chronický stres může mít negativní dopad na naše zdraví. Když zažíváte stres, vaše tělo reaguje produkcí stresových hormonů, jako jsou adrenalin a kortizol. Tyto hormony připravují tělo na "boj nebo útěk" tím, že zvyšují srdeční tep, zrychlují dýchání a zvyšují hladinu cukru v krvi, což poskytuje okamžitou energii. Krátkodobě je tato reakce užitečná, protože pomáhá zvládnout náročné situace. Avšak pokud je stres dlouhodobý, může mít negativní dopady. Vysoké hladiny kortizolu mohou oslabit imunitní systém, způsobit zažívací problémy, zvýšit krevní tlak a vést k úzkosti či depresi. To je důvod, proč je důležité najít způsoby, jak stres účinně zvládat.

Jaké jsou nejčastější příčiny stresu

V dnešním světě je stres často způsobován několika hlavními faktory. Pracovní tlak a vysoké nároky na výkon jsou jednou z nejčastějších příčin, protože lidé často čelí dlouhým pracovním hodinám, těžko splnitelným termínům a obavám o pracovní jistotu. Další významnou příčinou je finanční nejistota, kdy se lidé bojí o své příjmy, splácení dluhů a zajištění rodiny. Sociální tlak a očekávání, včetně tlaku na dosažení úspěchu a udržení určitého životního standardu, také hrají velkou roli. Technologie a neustálá připojenost mohou vést k informačnímu přetížení a nedostatku času na odpočinek. Rodinné a osobní problémy, jako jsou vztahové konflikty a zdravotní potíže, rovněž významně přispívají ke stresu. Tyto faktory se často vzájemně prolínají, čímž zvyšují celkovou úroveň stresu v životě jednotlivce. A jak z toho ven? Jóga učí všímavosti, vhledu, odpoutání se a také nelpění, což může výrazně změnit vnímání životních situací a každodenních stresů.

Jóga jako nástroj pro zvládání stresu

Jóga nabízí několik technik pro zvládání stresu:

 • Dechová cvičení (Pranayama): Pomáhají zklidnit mysl a snížit hladinu stresových hormonů v těle.
 • Meditace: Praktikování všímavosti a meditace pomáhá snížit napětí a zvýšit pocit pohody.
 • Fyzické pozice (Asány): Jemné protahování a posilování těla podporuje uvolnění a regeneraci.

Příklad cvičení pro zvládání stresu

 1. Dechová technika: Nadi Shodhana (alternativní dýchání nosními dírkami): Pomáhá vyrovnat nervový systém a zklidnit mysl.
 2. Meditace: Všímavost (Mindfulness): Sedněte si pohodlně, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Pokud se objeví myšlenky, jemně je odsuňte a vraťte se k dechu.
 3. Asány: Balasana (Dítě): Pomáhá uvolnit záda a zklidnit mysl.
Nadi Shodhana, technika alternativního dýchání nosními dírkami pro vyrovnání energie a zklidnění mysli
 

Jóga a úzkost

Jak poznat, jestli se jedná o úzkost nebo stres?

Úzkost je přetrvávající pocit strachu nebo neklidu, který může být často nespecifický a nezávislý na konkrétní situaci. Zatímco stres je obvykle reakce na konkrétní vnější tlak nebo hrozbu, úzkost se může projevovat i bez zjevného důvodu. Stres je často krátkodobý a spojený s určitou událostí, jako je pracovní termín nebo veřejné vystoupení, a po odeznění stresoru obvykle odeznívá. Naopak úzkost může být chronická a přetrvávající, s fyzickými příznaky jako jsou napětí svalů, zvýšený srdeční tep, pocení, únava nebo poruchy spánku. Úzkost může také ovlivnit každodenní fungování a vést k vyhýbavému chování a neustálým obavám o budoucnost, zatímco stres je často vnímán jako dočasný a zvládnutelný, byť náročný, aspekt života.

Hlavní faktory příčiny úzkosti

V dnešní době je úzkost často způsobena kombinací osobních, sociálních a technologických faktorů. Rychlé tempo života a vysoké nároky na výkon v práci i ve škole vytvářejí neustálý tlak. Finanční nejistoty, jako je obava z nezaměstnanosti nebo zadlužení, dále zvyšují úzkostné pocity. Technologie, zejména sociální média, mohou způsobovat pocity nedostatečnosti a strachu z vyloučení, což je často označováno jako FOMO (Fear Of Missing Out). Globální problémy, jako jsou klimatické změny, pandemie a politická nestabilita, také přispívají k pocitu nejistoty a neklidu. Tyto faktory dohromady vytvářejí prostředí, ve kterém je těžké se uvolnit a kde úzkost může snadno vzniknout a přetrvávat.

Jak jóga pomáhá při úzkosti

Boj proti úzkosti pomocí jógových technik může být velmi efektivní, protože jóga kombinuje fyzické cvičení, dechová cvičení a meditaci. Pravidelná praxe jógových pozic (asán) jako je Balasana (pozice dítěte) nebo Savasana (pozice mrtvoly) pomáhá uvolnit napětí v těle a navodit stav hluboké relaxace. Dechové techniky, například Nadi Shodhana (alternativní dýchání nosními dírkami), mohou snížit hladinu stresových hormonů a zklidnit nervový systém. Meditace a mindfulness, tedy soustředění se na přítomný okamžik bez posuzování, pomáhají zklidnit mysl a přerušit cyklus neustálých obav. Jóga Nidra, což je forma hluboké relaxace a meditace, může také pomoci uvolnit hluboké napětí a obnovit klid. Pravidelné praktikování těchto technik může výrazně snížit úzkost a zlepšit celkové duševní zdraví.

Konkrétní jógové techniky pro úzkost

 • Savasana (Pozice mrtvoly): Pomáhá dosáhnout hluboké relaxace.
 • Viparita Karani (Nohy nahoru ke zdi): Zklidňuje nervový systém a snižuje úzkost.
 • Jóga Nidra : Meditativní technika, která vede k hluboké relaxaci a uvolnění mysli.

Jak se zbavit úzkosti pomocí jógových technik

 1. Pravidelnost: Snažte se cvičit jógu každý den, i když jen na několik minut.
 2. Pomalé tempo: Soustřeďte se na pomalé a kontrolované pohyby, které vám pomohou uvolnit napětí.
 3. Vědomé dýchání: Soustřeďte se na dech při každém pohybu, což vám pomůže udržet pozornost na přítomný okamžik.
Viparita Karani, relaxační jógová pozice nohou proti zdi pro uvolnění a zlepšení krevního oběhu
 

Jóga a deprese

Jak poznat, že mám depresi

Deprese se projevuje jako trvalý stav smutku, prázdnoty nebo beznaděje, který trvá nejméně dva týdny a ovlivňuje každodenní život. Na rozdíl od běžné špatné nálady nebo krátkodobého stresu je deprese závažnější a dlouhodobější. Mezi hlavní příznaky patří ztráta zájmu o aktivity, které dříve přinášely radost, významné změny v chuti k jídlu a váze, poruchy spánku (nespavost nebo nadměrné spaní), únava a nedostatek energie, pocity bezcennosti nebo nadměrné viny, potíže s koncentrací a rozhodováním, a v nejzávažnějších případech i myšlenky na smrt nebo sebevraždu. Pokud tyto příznaky přetrvávají a výrazně zasahují do každodenního fungování, je důležité vyhledat odbornou pomoc, protože deprese je léčitelné onemocnění.

Hlavní faktory příčiny deprese

Deprese v dnešní době může být způsobena mnoha různými faktory, často v kombinaci. Dlouhodobý stres a tlak v práci nebo osobním životě mohou vést k vyčerpání a pocitu beznaděje. Sociální izolace, která může být způsobena moderním životním stylem nebo aktuálními globálními událostmi, jako byla pandemie COVID-19, často přispívá k pocitu osamělosti. Ekonomické problémy, nejistoty ohledně zaměstnání a finanční problémy mohou vést k chronickému stresu a beznaději. Dalším významným faktorem je nerealistický tlak a očekávání, často podporované sociálními médii, kde jsou prezentovány idealizované obrazy životů ostatních lidí. Nedostatek fyzické aktivity, špatná strava a nedostatek spánku také mohou hrát roli. Genetická predispozice a chemické nerovnováhy v mozku jsou další důležité faktory, které mohou přispívat k rozvoji deprese.

Bhujangasana, jógová pozice kobry pro posílení zad a zlepšení flexibility páteře
 

Jak jóga může pomoci proti depresi

Prevence deprese pomocí jógy je založena na pravidelné praxi, která podporuje celkové fyzické i duševní zdraví. Jóga pomáhá udržovat tělo v kondici prostřednictvím asán (jógových pozic), které zlepšují flexibilitu, sílu a rovnováhu. Tím se také zvyšuje produkce endorfinů, hormonů štěstí, což přispívá k lepší náladě. Pranayama, neboli dechová cvičení, jako jsou Kapalabhati (čistící dech) a Anulom Vilom (alternativní dýchání nosními dírkami), napomáhají regulovat dech a snižovat stresové hormony. Meditace a mindfulness praxe učí jedince soustředit se na přítomný okamžik a kultivovat pozitivní myšlení, což může zabránit vzniku negativních myšlenkových vzorců spojených s depresí. Jóga Nidra, hluboká relaxační technika, pomáhá uvolnit hluboké napětí a obnovit duševní klid. Pravidelná jógová praxe tedy nejen zlepšuje fyzickou kondici, ale také vytváří stabilní a harmonický duševní stav, který je klíčový pro prevenci deprese.

Jógové techniky pro zlepšení nálady

Lidé sedící v lotosovém sedu a meditující, praktikující klid a mindfulness
 
 • Surya Namaskar (Pozdrav slunci): Dynamická sekvence, která zvyšuje energii a zlepšuje náladu.
 • Bhujangasana (Kobra): Otevírá hrudník a zlepšuje dýchání, což může pomoci zmírnit symptomy deprese.
 • Meditace s afirmacemi: Používání pozitivních tvrzení může pomoci změnit negativní myšlenkové vzorce.

Doporučení pokud trpíte depresí

 1. Najděte podporu: Kromě odborné pomoci, se zkuste připojit k jógové skupině nebo vyhledejte instruktora, který vám může poskytnout vedení a podporu.
 2. Být trpělivý: Změny přicházejí postupně, buďte trpěliví a laskaví k sobě samým.
 3. Kombinace s terapií: Jóga může být účinným doplňkem k tradiční terapii a léčbě deprese.

Závěr

Jóga nabízí mnoho výhod pro duševní zdraví, od zvládání stresu a úzkosti po zlepšení nálady a zmírnění deprese. Pravidelná praxe jógy může přinést hluboké a trvalé změny, které vám pomohou cítit se lépe fyzicky i psychicky.

Pokud hledáte způsob, jak zlepšit své duševní zdraví, zkuste zařadit jógu do svého každodenního života. Vaše mysl a tělo vám budou vděčné.

Novinky

Články a zajímavosti nejen o józe

Šavásana - nuda nebo relaxace?

Není lekce, která by nekončila proslulou pozicí mrtvoly, lektor vás ...  Více

Očistné jógové techniky neboli hathajógové krije

Jóga rozhodně nejsou jen ásany, meditace a dechové techniky. Jóga je ...  Více

Těhotenství = konec cvičení? Nikoli!

Žena projde během těhotenství třemi základními fázemi. Zpočátku chce ...  Více

Podstata praxe jógy je nastavení vnitřní a vnější rovnováhy

Claus Grzesch

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace