Otevřené lekce, kurzy nebo semináře?

Protože nás zajímalo, jak vidí rozdíly a co pro ně samotné znamená lektorovat v Domě jógy otevřené lekce nebo vést kurzy či semináře, zeptali jsme se několika lektorek na jejich názor, na jejich zkušenost a co je samotné víc baví:

OTEVŘENÉ LEKCE

Lucie Sihelníková

„Otevřené lekce jsou dobrým doplňkem kurzů. Umožňují klientovi praxi pod dohledem lektora tak často, jak si klient sám přeje“ řekla nám Lucka. „Navíc může klient navštěvovat lekce tehdy, kdy mu to časový harmonogram dovolí a v čase, který mu vyhovuje, není vázaný na den a hodinu, kdy probíhá kurz. Další výhodou podle mě je, že mu otevřené lekce umožňují poznat různé lektory a jejich styl výuky.“

Šárka Soudková

„Otevřené lekce jsou fajn, když si chcete vyzkoušet, jak Vám bude vyhovovat daný styl jógy či lektor.“

Karolína Chudobová

„Na rozdíl kurzů musím asi být během otevřených lekcí víc ve střehu a více si všímat nově příchozích, mně dosud neznámých, ale i to je fajn. V žádném případě nemohu tvrdit, že jedno či druhé upřednostňuji.“ 

KURZY

Lucie Sihelníková

„Kurz oproti otevřeným lekcím nabízí rozvoj praxe a poznatků pod vedením lektora dlouhodoběji. Klient získává poznatky postupně, má lepší možnost je zažít a osvojit si je. Mně samotné dlouhodobější práce s uzavřenou skupinou umožňuje lépe reagovat na jednotlivce a jejich potřeby, což je podle mě důležité. Navíc jednotlivá setkání nejsou narušována přítomností úplných nováčků nebo klientů se zcela odlišnou pokročilostí - což je typické pro otevřené lekce.“ A ještě Lucka dodává: „Pokud klient z jakéhokoliv důvodu nemůže navštěvovat individuální lekce a přesto chce cítit své pokroky, jednoznačně doporučuji navštěvovat kurz.“

Šárka Soudková

„Výhodou kurzu je možnost ponořit se do dané praxe hlouběji, vnímat vlastní progres – a to jak klientův, tak svůj vlastní. Také se během kurzu vytváří důvěrnější vztah mezi cvičícími a lektorem, který pak zná specifika jednotlivých studentů a dokáže účinněji a citlivěji předávat, co je komu třeba.“

Karolína Chudobová

„Myslím si, že pro každého lektora je příjemnější vést uzavřené lekce, nejlépe formou kurzu, ve kterém se může společně s ostatními posouvat dál, tedy lépe je poznat a hledat společnou řeč.“

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, ŠKOLENÍ

Lucie Sihelníková

„Pro mě je seminář rychlé a intenzivní uvedení do konkrétní problematiky. Je vhodný v případě, že má klient zájem o získání informací v krátkém čase. Seminář může nabídnout seznámení se zcela novou oblastí zájmu a klient tak rychle zjistí, jestli jej téma zaujme a bude v dané oblasti chtít se studiem pokračovat nebo ne. Seminář může rovněž nabídnout jednorázové prohloubení poznatků z oblasti, kterou klient už částečně poznal.“

Šárka Soudková

„Semináře a workshopy bych volila tehdy, když bych se chtěla zaměřit na konkrétní téma či aspekt jógové praxe, inspirovat se, či si odnést nový úhel pohledu. Ze zmíněných důvodů ráda učím tematické workshopy, které mne samotnou podněcují k hlubšímu ponoření se do dané tématiky a kurzy, kde mohu spolu se svými studenty růst."

Karolína Chudobová

Semináře a workshopy jsou velice intenzivní. Vydám maximální energii, abych se na lidi naladila a vyšla jim vstříc, dala co možná nejvíce toho, co očekávají. Jsem maximálně otevřená. Semináře jsou pro mě celkem osobní záležitostí. Vždy se na ně těším, ale také vždy po nich padnu:-).

Novinky

Články a zajímavosti nejen o józe

Pránájáma - síla dechu

Ač se to nemusí zdát, jóga je především o dechu. Pokud praktikujeme pouze ...  Více

Joga u moře? Nejlepší nápad

Spojíme-li někdy mnoho těch "nejlepších věcí", dopadne to občas jako ...  Více

Bezpečná jóga

Můžeme jógou poškodit své zdraví?  Více

Příroda nespěchá a přesto všeho dosáhne.

Lao-C

Ochrana osobních údajů |  Podmínky a pravidla rezervačního systému |  Provozní řád |  Lektoři Domu jógy |  Novinky |  Škola Domu jógy |  Povinně zveřejňované informace